Fästingar och fästingburna sjukdomar i Finland

Fästingar i släktet Ixodes har förökat sig kraftigt i Finland och resten av Europa. Det beror troligtvis på klimatförändringarna, som gynnar fästingar och/eller deras värdar.

I Finland förekommer det två fästingsarter, som är skadliga för människan: vanlig fästing (Ixodes ricinus) och taigafästing (Ixodes persulcatus). Med blotta ögat är det svårt att se skillnad mellan den vanliga fästingen och taigafästingen och de kan förekomma i samma områden. Båda arterna har dessutom samma värdar: vilda däggdjur, sällskapsdjur, husdjur och människan.

Fästingar bär på allvarliga smittor varav de främsta är borrelios, som orsakas av en bakterie, och fästingburen hjärninflammation (TBE, Kumlingesjuka), som orsakas av ett virus. Det finns ett vaccin mot TBE, medan bakterieinfektioner vårdas med antibiotika.

Vår forskargrupp vid Åbo Universitet undersöker förekomsten av den vanliga fästingen och taigafästingen i hela Finland. Vi studerar också förekomsten av olika smittämnen i insamlade prover genom molekylärbiologiska metoder.

Se hur forskare samlar in fästingar.

Puutiaisen (a) ja taigapunkin (b) levinneisyys Suomessa vuoden 2015 kansalaiskeräyksen perusteella

Utbredning av (a) vanlig fästing (I. ricinus) och (b) taigafästing (I. persulcatus) i Finland, baserad på insamling gjord av allmänheten (Laaksonen et al. 2017, 2018).

Vetenskapliga publikationer

Vi tackar för stödet

 • Jane och Aatos Erkkos stiftelse
 • Biologian laitos, Turun yliopisto
 • Saaristomeren tutkimuslaitos, Turun yliopisto
 • Turun Yliopistosäätiö
 • Metsähallituksen luontopalvelut
 • Turun kaupunki
 • Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen Maakuntarahasto
 • Jenny ja Antti Wihurin Rahasto
 • Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro
 • Lääketieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto
 • Pfizer Oy
 • Nagu Rotaryklubb

Ta kontakt

puutiaiset@utu.fi