Pyöriäismuistot

Ihmisten ja pyöriäisten yhteinen menneisyys Suomen merialueella

Pyöriäismuistot: Ihmisten ja pyöriäisten yhteinen menneisyys Suomen merialueella

Pyöriäismuistot-hanke selvittää ihmisten ja nykyään äärimmäisen uhanalaisten Itämeren pyöriäisten yhteistä menneisyyttä Suomen merialueella 1800-luvulta nykyaikaan. Tutkimusaineistoa kerätään haastattelemalla Suomen saaristoalueen asukkaita sekä käymällä läpi historiallista aineistoa, kuten sanoma- ja aikakauslehtiä sekä arkistomateriaalia. Aineistoa tutkitaan hankkeessa poikkitieteellisesti yhdessä humanistien ja luonnontieteilijöiden kanssa.

Pyöriäismuistot-hanke tekee tiivistä yhteistyötä pyöriäisen suojelusta ja seurannasta vastaavien ympäristöministeriön ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Hanke toimii myös osana  Kadonneet, uhanalaiset ja saapuneet lajit – Ihmisten suhde Itämeren muuttuvaan biodiversiteettiin (HumBio), jota Suomen Akatemia rahoittaa 2021–2025. Pyöriäismuistot-hanke toteutetaan Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella. Hanketta rahoittaa Weisell-säätiö (http://www.weisell.fi/)