Tervetuloa RealSolariin

Resilient and accessible power system with large shares of solar energy

RealSolar projekti tutkii miten aurinkosähkön lisäämistä tulisi hallita energiajärjestelmässämme niin, että varmistamme vakaan ja taloudellisen energialähteen, ja että kaikilla yhteiskunnan tasoilla on pääsy aurinkoenergian tuomiin hyötyihin, jolloin he voivat olla osallisena vihreässä siirtymässä.

Realsolar luo uutta ymmärrystä, dataa ja työkaluja, jotka ovat kriittisiä pohjoismaisen aurinkoenergian kestävän ja vastuullisen lisäämisen hallinnassa, energia varmuudessa, yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa vakaudessa, sekä tasavertaisessa saatavuudessa. Otamme huomioon tekniset, ekonomiset ja yhteiskunnalliset näkökulmat aurinkoenergian lisäämisessä, joka vaatii yhteistyötä monien alojen välillä: Aurinkoenergia ja aurinkoenergiajärjestelmät, aurinkometeorologia, energiajärjestelmän simulaatiot ja energiamarkkinan mekanismit, skenaariomallinnus ja energia lainsäädäntö, vastuulliset liiketoimintamallit ja kestävä energia rakennuksissa ja yhteisöissä.

Projektin haasteet

Haaste 1: Vihreän energiatuotannon lisääminen tukien energiavakautta ja -turvallisuutta.

Vihreä siirtymä on riippuvainen puhtaasta energiatuotannosta. Tuulivoiman määrä on kasvanut huomattavasti Suomessa, ja aurinkovoiman uskotaan seuraavan perässä, koska se oli kilpailukykyistä jo ennen Ukrainan sotaa seuraavan energiakriisin korkeita hintoja. Aurinkoenergian tuotantoprofiili voi tukea tuulivoimaa erityisesti silloin, kun yhdistellään erilaisia aurinkovoimateknologioita ja asennustapoja. RealSolar etsii tapoja kehittää kestävää, luotettavaa ja edullista energiajärjestelmää, jossa tuuli- ja aurinkovoima lisääntyy huomattavasti, ottaen samalla huomioon nykyhetken polttoaineen ja sähkön tarjonnan haasteet Euroopan markkinoilla.

Haaste 2: Ohjataan toimia kansalaisten osallistumisesta kansallisen tason päätöksentekoon aurinkosähkön käyttöönotossa hiilineutraalin yhteiskunnan ja resurssiviisaan talouden luomiseksi.

Tietoiseen siirtymiseen tarvitaan uutta tietoa aurinkosähköratkaisujen mahdollisuuksista eri mittakaavassa: miten se voidaan parhaiten asentaa ja käyttää kansallis- tai kotitaloustasolla, miten useat toimipaikat ja kotitaloudet toimivat vuorovaikutuksessa jakeluverkon tasolla ja miten aurinkosähköä voidaan integroida parhaiten kansalliseen energiajärjestelmään ja pohjoismaisiin sähkömarkkinoihin. RealSolar tarjoaa tämän tiedon, joka luodaan yhdessä useiden sidosryhmien kanssa.

Haaste 3: Vihreän sähkön etujen tasavertainen saatavuus.

Vihreän sähköntuotannon lisäämiseksi tarvitaan ymmärrystä näiden mahdollisuuksien tasapuolisen saatavuuden tarpeista ja mahdollisuuksista kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Tätä varten RealSolar tutkii sekä kotitalouksien kulutus-kysyntäpuolta että kaupunkisuunnittelu-teknologiatoimittaja-tarjontapuolta valottaakseen aurinkosähköjärjestelmien käyttöönoton mahdollisuuksia ja esteitä. Tämä edellyttää arvonluontitoiminnassa tarvittavien eri sidosryhmien aktiivista osallistumista koko aurinkosähköjärjestelmän hyödyntämisen sisältävään liiketoimintaekosysteemiin.

Ihmiset

Kati Miettunen

Turun yliopisto
Solar Energy Materials and Systems

Tommi Ekholm

Ilmatieteen laitos
Climate change mitigation

Anders Lindfors

Ilmatieteen laitos
Renewable energy

Sanna Syri

Aalto-yliopisto
Energy Technology and Energy Economics

Saku Mäkinen

Turun yliopisto
Industrial engineering and management

Samuli Ranta

Turku AMK
New Energy Research

Ritva Salminiitty

Turku AMK
Social Inclusion and Active Citizenship

Teemu Hynnä

Turun yliopisto
Research Coordinator

Julkaisut

RealSolar mediassa