Kuvaaja: Hanna Oksanen

Läntisen syöpätutkimusverkoston kehittäminen

Translationaalinen tutkimus tehdään laaja-alaisessa yhteistyössä

Ristiinmentorointi verkostomaisen tutkimusyhteistyön kehittämisessä

Tutkimushankkeen tavoitteena on monimenetelmällisesti selvittää ristiinmentoroinnin mahdollisuuksia translationaalisen tutkimusverkoston yhteistyön kehittämisessä. Läntisessä Syöpäkeskuksessa pilotoitavan mentorointiohjelman tavoitteena on niin yksilön kuin verkoston tasolla edistää yhteistyön edellytyksiä. Ohjelma jalkautetaan pysyväksi toimintamalliksi kehittämään verkoston yhteistyökulttuuria. Hankkeessa kehitetään myös mittaristo yhteistyön seurantaan. Tutkimus tuottaa tietoa ja työkaluja yhteistyöverkostojen kehittämiseksi.

Mentorointi on vapaaehtoistoimintaa, jossa työelämässä toimivat asiantuntijat jakavat kokemuksiaan ja tukevat toisiaan työelämää ja ammatillista kehittymistä koskevassa pohdinnassa. Mentoroinnissa usein parin muodostavat mentori ja aktori, jossa mentrori tuo kokemuksensa ja osaamisensa aktorin tueksi. Läntisen Syöpäkeskuksen mentrointiohjelmassa hyödynnämme vertaismentorointia, joka perustuu tasavertaiseen vuorovaikutussuhteeseen, jossa mentoripari jakaa mollemmin puolin tietoa ja kokemuksiaan työstä. Tavoitteena on tukea työssä oppimista ja vahvistaa työhyvinvointia. Syöpätutkijoiden mentorointiohjelmassa on lisäksi keskeistä, että pareista toinen tulee kliinisestä ja toinen perustutkimusryhmästä. Tämän ristiinmentoroinnin tavoitteena on saada hiljainen tieto kuuluville ja käyttöön, kehittää tutkimustyön käytäntöjä ja tehdä erilaiset työkulttuurit tutuiksi.

Kuva: Hanna Oksanen / Turun yliopiston viestintä

Ajankohtaista