SATAKUNTA-hanke

Laaja ympäristölääketieteellinen interventio-ohjelma

Kohti parempaa rakennetun ympäristön tilaa uusimmilla, tutkimukseen perustuvilla menetelmillä.

Turun yliopiston työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen oppiaineen johtama SATAKUNTA-hanke pyrkii parantamaan rakennetun ympäristön tilaa uusimmilla, tutkimukseen perustuvilla menetelmillä. Tavoitteena on kiinteistöjen kunnon ja arvon säilyttäminen sekä rakennusten terveellisyys ja turvallisuus oikea-aikaisten korjausinterventioiden avulla.

Hankkeen tavoitteena on, että terveissä ja turvallisissa tiloissa asuu, työskentelee, on päivähoidossa ja käy koulua oireeton ja terve ihminen, joka ei koe rakennuksen aiheuttavan hänelle uhkaa, oireita tai sairautta.

Tavoitetta kohti pyritään suuren ympäristölääketieteellisen interventio-ohjelman avulla. Interventio perustuu tieteellisesti tutkittuun tietoon ja olemassa oleviin viranomaisohjeisiin, uusiin terveellisiksi ja turvallisiksi tiedettyihin rakenneratkaisuihin ja toimintamalleihin.