14.3. Life Writing: käsitetyöpaja

Life Writing: käsitetyöpaja (Workshop on the concept of life writing, in Finnish)
14. maaliskuuta kello 15-18, Arcanum A229 

Käsitetyöpajassa pohditaan käsitteen life-writing käyttöä eri tieteenalojen näkökulmista ja osana suomalaista tutkimuskenttää. Pohdimme yhdessä erilaisia tapoja suomentaa käsite sekä sen erilaisia määrittely- ja käyttötapoja.

Ohjelma:

15.15 Hanna Meretoja: Avaussanat ja kertomuksen tutkijan pohdintoja elämänkirjoittamisesta
15.25 Astrid Joutseno: Life Writing: Elämäkirjoitus ja käsitteen sukupuolentutkimuksellinen tulkinta
15.40 Päivi Kosonen: Elämänkerronta (Life Writing) omaelämäkerran lajihistorioitsijan näkökulmasta
15.55 Maarit Leskelä-Kärki: Kulttuurihistorioitsija elämänkerronnan äärellä
16.10-17 Keskustelua

Tallenne tilaisuudesta:

Yksittäisten puheenvuorojen ajankohdat tallenteessa:
Hanne Meretoja 00:00
Astrid Joutseno 14:51
Päivi Kosonen 37:29
Maarit Leskelä-Kärki 55:58