2015

AUTUMN

11 September 2015, 12-18 – SELMA opening workshop

Janus -Sali (Sirkkala Campus, University of Turku)
Recorded lectures are available here and here.

PROGRAMME

12.15-13.50

Mirka Ahonen: Annie Ernaux – Muistaminen ja arkielämän paikat

Jason Finch: Literary Studies and the Archive: New Ways In and Reasons Why

Heidi Grönstrand: Kielimuistelmat ja -omaelämäkerrat globalisaation “uusina” kirjallisuudenlajeina Suomessa

Pekka Hakamies: Neuvostokokemus, kertomus ja muisti luovutetussa Karjalassa

Kaiju Harinen: Omaelämäkerrallinen performatiivisuus afrikkalaisessa naiskirjallisuudessa

Anne Heimo: Vaeltavia muistoja, ylirajaisia kertomuksia

Kaisa Ilmonen: Alistetusta muistista intersektionaalisuudeksi

Riitta Jytilä: Sukupuoli, muisti ja väkivallan historiat suomalaisessa nykykirjallisuudessa

Niina Oisalo: Transkulttuurinen kokemus pohjoismaisessa nykydokumenttielokuvassa

Kaisa Kaakinen: Historialliset elämäkerrat ja nykykirjallisuus

13.50-14.10 kahvi

14.15-15.50

Kirsi Keravuori: 1800-luvun saaristolaisten kirjeet egodokumentteina

Jaana Kouri: Koettu ja kerrottu ympäristö – autoetnografinen tutkimus kylästä

Päivi Kosonen: Omaelämäkerrallisen kirjoittamisen mahdollisuudet

Niina Koskihaara: Kun suku muistelee – lapsuus- ja nuoruusvuosien muistot sukukirjaksi

Joel Kuortti: Tavallisuudesta poikkeavaa – Tuttuuden haastaminen englanninkielisessä kirjallisuudessa

Silja Laine: Eletyt ja muistetut vuodenajat

Minna Leppäaho-Kotimäki: Historian ja elämän kertomisen problematiikka Claude Simonin tuotannossa

Maarit Leskelä-Kärki:Elämäkertatutkimuksen haaste

Hanna Meretoja: Narratiivinen hermeneutiikka, kulttuuriset kertomukset ja mahdollisen taju

Raita Merivirta: Tutkimuskohteena Irlannin vallankumouksellisten vuosien elokuvallinen muistaminen

16.00-16.20 kahvi

16.25-18.00

Maria Mäkelä: Kirjallisuustiede, kertomuksen teoria ja yhteiskunnan kokemukselliset äänet (videotervehdys)

Jaakko Oraharju: Omaelämäkerrallisen muistin ja muistamisen teema Raija Siekkisen lyhytproosateksteissä

Anna-Leena Perämäki: Kirjoitettu vaino. Kokemus, kertomus ja muisti nuorten juutalaisnaisten 1940-luvun päiväkirjoissa

Sanna Qvick: Narratiiviset strategiat suomalaisissa lasten satuelokuvissa

Lea Rojola: Kokemuksen käsite nykyisissä kertomuksen teorioissa

Reetta Sippola: Kapteeni Cook ja tutkimusmatkailijan kokemuksen raamit

Kirsi Tuohela: Mahdottoman muistaminen. Lapsuuden ja hulluuden omaelämäkerroista

Susanna Välimäki: Kulttuurinen trauma ja musiikki

Marjo Nieminen: Muistelukerronta ja visuaaliset lähteet yhteisöllistä ja henkilökohtaista muistia tuottamassa

Tutta Palin: Elämäkerrallisuus popularisoituvassa kuvataidejulkisuudessa

18.30 Loppukeskustelu

 

11 November 2015, 12-16 – Telling Embodied Stories: Girlhood, Memory and Art

Dynamo (Linnankatu 7, Turku)
Followed by a live gig by Swedish-Finnish artist & singer Anna Järvinen (with Tapio Viitasaari)

 

26 November, 12-16 – Kokemus-työpaja 

Kokoushuone Tempo (Minerva, University of Turku)

Työpaja yhteistyössä Juno-tohtoriohjelman kanssa
Workshop on the concept of experience together with a Doctoral Programme Juno.