CFP: Päiväkirjasymposium

Esitelmäkutsu
Kaikille päiväkirjoja historiallisina aineistoina tutkiville.

Autenttisuuden jäljillä(kö?): Päiväkirja, minuus ja historia

Päiväkirjasymposium

Aika: Torstaina 18.5.2017 noin klo 10–18
Paikka: Turun yliopisto, Sirkkalan kampus / Minerva, Taidehistorian seminaarisali E221, Kaivokatu 12, 2. krs.

Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaine ja SELMA: Centre for the Study of Storytelling, Experientiality and Memory -tutkimuskeskus järjestävät toukokuussa 2017 yhden päivän mittaisen symposiumin, jossa aiheena ovat päiväkirjat historiallisina aineistoina ja kohteina. Käsittelemme symposiumissa esimerkiksi kysymyksiä siitä, mitä tietoa päiväkirjat voivat välittää menneisyydestä ja miten päiväkirjoja voi historiallisessa tutkimuksessa lähestyä. Mitä autenttisuus ja autenttisuuden vaade päiväkirja-aineistojen kohdalla tarkoittavat? Millaisia eettisiä kysymyksiä tulee erityisesti ottaa huomioon? Entä voimmeko ylipäätään tehdä päätelmiä menneisyydestä päiväkirja-aineiston kautta?

Olemme kiinnostuneita päiväkirjakirjoittamisen pitkästä historiasta ja eri aikakausien aineistoista sekä kysymyksistä, jotka koskevat niin päiväkirjan lajia kuin kirjoittamista ja omaelämäkerrallisuutta osana päiväkirjakirjoittamista.

Kutsumme päiväkirjasymposiumiin tutkijoita, jotka ovat kiinnostuneita edellä mainituista päiväkirja-aineistoihin ja -tutkimukseen liittyvistä kysymyksistä. Paperin esittämisestä kiinnostuneilta tutkijoilta pyydetään noin 200 sanan pituinen abstrakti otsikkoineen suomeksi. Abstraktiin tulee liittää nimi, oppiala ja yhteystiedot.

Ehdotukset lähetetään 31.3.2017 mennessä osoitteeseen: Karoliina Sjö kamasj@utu.fi. Samasta osoitteesta voi myös kysellä lisätietoja.

Symposiumin järjestäjät:

Maarit Leskelä-Kärki, Kirsi Tuohela ja Karoliina Sjö

Kulttuurihistorian oppiaineen Sukupuoli, kirjoittaminen ja tekstuaalisuus -tutkimusryhmä sekä SELMA: Centre for the Study of Storytelling, Experientiality and Memory

PrintTurun yliopiston logo