Iltapäiväseminaari kokemuksesta ja kerronnallisuudesta 1.11.

Tervetuloa kuulemaan kokemuksen ja kerronnallisuuden tutkimuksesta!

Iltapäiväseminaarin järjestävät yhteistyössä tutkijaverkosto KULTVA, tutkimuskeskus SELMA sekä Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikkö. Seminaari järjestetään 1.11. klo 12-16 Uno Harva –salissa (Publicum 4. krs, Assistentinkatu 7).

Tiedekuntarajat ylittävä seminaari pureutuu ihmisyydelle ja ihmistieteille keskeisiin teemoihin: kokemukseen ja kertomukseen. Alustajina toimivat verkostojen tutkijat yhteiskuntatieteistä ja humanistisista tieteistä. Esityksissä kokemuksellisuutta ja kerronnallisuutta lähestytään monipuolisesti niin metodologisista kuin empiirisistäkin näkökulmista.

OHJELMA:

12:15-12:20: Alkusanat ja KULTVAn, KTT:n ja SELMAn esittäytyminen

12:20-13:00 Anna Ovaska: “Kerronnallinen lääketiede, kertomus ja empatia”

13:00-13:40 Tero Pajunen: “Esteettisen pääoman tilanteisuus: subjektiivisten kokemusten vaikutus ulkonäön arvoon vaihdon välineenä”

13:40-14:00 Kahvi

14:00-14:40 Tuire Niinimäki-Silva: “Perheenyhdistämisen läpikäyneiden pakolais- ja maahanmuuttajaperheiden perhesuhteet ja kokemukset kotoutumisesta”

14:40-15:20 Hanna Meretoja ja Maarit Leskelä-Kärki: “Kokemus, kertomus ja SELMA”

15:20-16:00 Päivi Kosonen: “Hoitava lukeminen ja kirjoittaminen”

 

KULTVA Kulttuurisen vuorovaikutuksen tutkijaverkosto / Cultural interaction researcher network

https://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/yksikot/sosiaalitieteet/muuta/kultva/Sivut/home.aspx

 

Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikkö:

http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/hktl/tutkimus/ktt/Sivut/home.aspx

 

SELMA Centre for the Study of Storytelling, Experientiality and Memory:

https://selmacentre.wordpress.com/

 

Iltapäiväseminaari on avoin kaikille kokemuksen ja kertomuksien tutkimuksesta kiinnostuneille. Opiskelijat saavat tilaisuudesta merkinnän luentopassiin. Kahvitarjoilun vuoksi tilaisuuteen toivotaan ennakkoilmoittautumista, ilmoittautumiset KULTVAn koordinaattorille Emma Lambergille osoitteeseen emmalam@utu.fi 25.10. mennessä.