Kokemus -työpaja 26.11.2015

Kokemus-workshop

(yhteistyössä tohtoriohjelma Junon kanssa)

Kokemuksella on keskeinen sija humanistisessa tutkimuksessa. Tässä iltapäiväseminaarissa pohditaan, millaisia mahdollisuuksia ja/tai haasteita kokemukseen liittyy tutkimuksen kohteena, käsitteenä tai metodina. Vierailevaksi puhujaksi tulee nykykulttuurin tutkija Tuija Saresma Jyväskylän yliopistosta. Hän on tutkinut mm. taidekokemuksia, omaelämäkerrallisuutta, performatiivisuutta ja feminististä metodologiaa. Saresma johtaa Koneen säätiön rahoittamaa monitieteistä tutkimushanketta ”Kuulumisen kulttuurit: kiinnittymisen affektiivisuus ja materiaalisuus”. Alustuksen lisäksi toivomme osallistujien lyhyitä esityksiä omaan tutkimukseen ja kokemuksen käsitteeseen liittyen – jos esitysehdotuksia tulee enemmän kuin ohjelmaan mahtuu annamme etusijan tohtorikoulutettaville.

Aika: to 26.11. klo 12.00–16
Paikka: kokoushuone Tempo, Minerva 2. krs., Kaivokatu 12 

Ohjelma:

12.00 Alkusanat & kahvi
12.15 Tuija Saresma: Kokemusten tutkimisen houkutus ja hankaluus
13.15 Keskustelu: mihin kokemukseen liittyviin kysymyksiin toivotaan päivän aikana vastauksia?
13.30 Kahvitauko
13.45 Osallistujien esitykset (n.10 min+10 min keskustelu)
15.30 Keskustelu: millaisia vastauksia saatiin, mitä uusia kysymyksiä nousi esiin?
15.45 Loppuyhteenveto

Ilmoittautuminen seminaariin 17.11. mennessä.
https://www.webropolsurveys.com/S/5EE51B57C15C3C3C.par

Liitä ilmoittautumiseen esityksesi otsikko, sekä lyhyt abstrakti, josta käy ilmi keskeinen kokemukseen liittyvä haaste oman tutkimuksesi kontekstissa. Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä, jos haluat osallistua ilman omaa esitystä.

Ennakkolukemistona Tuijan Saresman artikkeli ”Kokemuksen houkutus” teoksesta Käsikirja sukupuoleen Toim. Tuija Saresma, Leena-Maija Rossi & Tuula Juvonen. Tampere: Vastapaino, 2010. (ellibs e-kirjana 2012. Jos haluat artikkelin s-postitse, laita viesti kirsi.tuohela@utu.fi)

Workshopin järjestävät tohtoriohjelma Juno yhteistyössä Selma-tutkimuskeskuksen kanssa, SELMA: Centre for the Study of Storytelling, Experientiality and Memory
Lisätietoja: kirsi.tuohela@utu.fi, puh. 02 333 7949