Metodologinen työpaja: Muistin tutkimus – Muistitietotutkimus – Oma/elämäkerrallisuus

Metodologinen työpaja: Muistin tutkimus – Muistitietotutkimus – Oma/elämäkerrallisuus 

Ti 17.4.2018 klo 12-16, E225, Minerva 2. krs (Kaivokatu 12)

Muistia, muistoja ja muistamista tutkitaan monilla tieteenaloilla siinä määrin, että muistamiseen liittyvä tutkimus on eriytynyt etenkin kansainvälisillä tutkimuskentillä omiksi tutkimussuuntauksiksi: Memory Studies, Oral History ja Life Writing. Vaikka näillä tutkimussuuntauksilla on monia yhtymäkohtia, ne ovat kaikki syntyneet eri aikoina toisistaan erillään ja hyvinkin eri lähtökohdista. Tutkimussuuntausten erot ovat synnyttäneet tilanteen, jossa eri tutkimussuuntauksia edustavat tutkijat kohtaavat harvoin. Tilanteen korjaamiseksi on viime vuosina ryhdytty saattamaan näitä eri tutkimussuuntauksia edustavia tutkijoita yhteen pohtimaan, mitä voisimme oppia toisiltamme.

Tutkitko sinä aihetta, jossa nämä eri tutkimussuuntaukset risteävät? Mietityttääkö sinua esimerkiksi yksityisen ja julkisen muistin kohtaaminen? Onko sinulla käytössäsi tutkimusaineisto, jonka käsittelyyn toivoisit uusia näkökulmia? Tervetuloa keskustelemaan SELMAn metodologiseen työpajaan.

Tilaisuus jakaantuu kahteen osaan. Aluksi Suomen Akatemian tutkijatohtori Ulla Savolainen (Helsingin yliopisto) johdattelee meitä aihepiiriin vierailuluennollaan. Työpajan jälkimmäisessä osassa keskustelemme aihepiiristä omien tutkimuskohteittemme pohjalta.

 

Ohjelma

12.15–12.30 Anne Heimo, Turun yliopisto: Avaussanat
12.30–13.30 Ulla Savolainen, Suomen Akatemia/Helsingin yliopisto: Omakohtaista ja jaettua – Metodologisia pohdintoja muistitiedon ja kulttuurisen muistin tutkimuksesta

13.30–14.00 Kahvi
14.00–16.00 Keskustelua

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille, mutta kahvituksen järjestämiseksi toivomme, että ilmoittaudut etukäteen Anne Heimolle (anheimo@utu.fi) 13.4.2018 mennessä. Samalla voit kertoa, jos sinulla on mielessä jokin tietty aihe tai kysymys, josta erityisesti toivoisit keskustelua työpajassa.

 

mikola
Nándor Mikolan maalaus Lempäälän internointileirin interiööristä (Kuva: Eeva Mikola)

Ulla Savolainen:

Omakohtaista ja jaettua – Metodologisia pohdintoja muistitiedon ja kulttuurisen muistin tutkimuksesta

 

Esitelmässään Ulla Savolainen käsittelee muistitietotutkimuksen ja kulttuurisen muistitutkimuksen ominaispiirteitä, yhteyksiä ja eroja tiedon tuottamisen näkökulmasta sekä pohtii tutkimussuuntausten lähentymisen ja yhdistämisen mahdollisuuksia ja reunaehtoja. Näitä metodologisia näkökulmia tarkastellaan tapaustutkimuksen kautta, joka keskittyy Suomessa toisen maailmansodan jälkeen internoitujen henkilöiden haastatteluissa tuotettuun puheeseen sekä internointien julkisen muistamisen prosessiin.

Ulla Savolainen työskentelee Suomen Akatemian tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa, kulttuurien osastossa. Hänen folkloristiikan alan väitöskirjansa (Helsingin yliopisto, 2015) käsitteli Karjalan entisten lapsievakkojen muistelukirjoitusten poetiikkaa. Väitöksen jälkeisessä tutkimuksessaan (2015–2017) Savolainen tarkasteli Suomessa tapahtunutta Saksan ja Unkarin kansalaisten internointien (1944–1946) muistamista. Tutkimus oli osa kansainvälistä ”Livingmemories”-tutkimushanketta (ERA-NET RUS Plus-ohjelma). Savolaisen käynnissä oleva Suomen Akatemian tutkijatohtori-hanke (2017–2020) ”Kahlitsematon muisti” tarkastelee inkeriläisten ylirajaista muistelmakirjallisuutta. Hän on työskennellyt vierailevana tutkijana Frankfurtin Goethe-yliopistossa Frankfurt Memory Studies Platformissa (2016) sekä Tarton yliopistossa etnologian laitoksella (2017).