Hyvinvointivaltio politiikan käänteissä

Tervetuloa Sosiaalipolitiikan päiville Turkuun 28.-29.10. 2021

Sosiaalipolitiikan kehitys on aina heijastanut poliittisia jännitteitä. Historiallisesti voidaan sanoa, että suomalainen hyvinvointivaltio on kompromissi erilaisten poliittisten ja taloudellisten intressien välillä. Valitsemallamme teemalla Hyvinvointivaltio politiikan käänteissä haluamme nostattaa keskustelua paitsi historiallisista linjoista myös nyky-yhteiskunnassa pintaan nousevista poliittisista paineista, joita sosiaalipolitikkaan kohdistuu. Poliittiset asetelmat muuttuvat. Perinteisen vasemmiston kannatuksen pienenemisen on arveltu kutistavan universaalin hyvinvointivaltion kannatusta. Vaikka tällainen näkemys on saanut niukasti tukea empiirisistä tutkimuksista, voidaan uusimpana hyvinvointivaltion haastajana pitää oikeistopopulismin nousua. Onko universalismi saamassa lisämausteita sosiaalipolitiikan kohderyhmien uusista rajauksista tai peräti suoranaisesta hyvinvointisovinismista?

On mahdollista, että jakautumat väestön keskuudessa muutenkin korostuvat. Hyväosainen enemmistö osaa huolehtia omista etuuksistaan ja palveluistaan, mutta samalla yhteiskunnan laidalle ajautunut heikommassa asemassa oleva vähemmistö jää aiempaa vahvemmin kehityksestä jälkeen. Keskustelua tarvitaan myös siitä, kuinka sosiaalipolitiikkaa ohjataan politiikan ulkopuolelta. Vaikka suurin osa tutkijoista ja asiantuntijoista kannattaa näyttöön perustuvaa sosiaalipolitiikan kehittämistä, on olemassa vaara, että myös asiantuntijatietoa käytetään poliittisesti hyväksi. Tutkijoiden ja asiantuntijoiden lähtökohdat ja tarkastelutavat vaihtelevat siinä määrin, että tuloksia voidaan valjastaa erilaisiin poliittisiin tarkoituksiin.

Teeman valinnalla haluamme myös korostaa sitä, että myös sosiaalipolitiikan tutkijoiden keskuudessa olisi edelleen syytä käydä keskustelua monista annettuina saaduista totuuksista. Aiempaa useammin sosiaalipolitiikka hahmotetaan työllisyyden paranemisen esteenä tai syrjäytymistä edistävänä passivoivana järjestelmänä, vaikka perinteisesti sosiaalipoliittinen tutkimus on osannut nostaa näistä ja monista muista ilmiöistä myös hyvinvoinnin ja sosiaalisen kehityksen ulottuvuuksia. Sosiaalipolitiikan päivien rooli näiden ulottuvuuksien arvioinnissa on ensiarvoisen tärkeä.

 

Tutustu aikatauluun ja työryhmiin täällä.

Sosiaalisessa mediassa