Sujuvuutta suulliseen kielitaitoon

Maksuton täydennyskoulutus kieltenopettajille

Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden laitos järjestää kieltenopettajille suunnattua täydennyskoulutusta suullisen kielitaidon opettamisesta ja arvioinnista. Sujuvuutta suulliseen kielitaitoon -täydennyskoulutus on Opetushallituksen rahoittama.

Lukuvuonna 2022–2023 järjestettiin viiden viikonlopun täydennyskoulutuskokonaisuus, joka muodostui luennoista, työpajoista ja omasta kehittämisprojektista.

Syyslukukaudella 2023 järjestetään kolme suullisen kielitaidon oppimista, opettamista ja arviointia eri näkökulmista käsittelevää etäkoulutusta, joihin ilmoittaudutaan erikseen.

Syyslukukauden 2023 koulutuksiin ovat tervetulleita syys- ja kevätlukukauden 2022–2023 aikana suppeamman SuSuKi-kokonaisuuden (luento-osuus, 2 op) suorittaneet sekä kaikki kiinnostuneet kieltenopettajat eri koulutusasteilla.

Tervetuloa mukaan, uudet ja vanhat SuSuKilaiset!

Syyslukukausi 2023

Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen järjestämä Sujuvuutta suulliseen kielitaitoon -täydennyskoulutuskokonaisuus kieltenopettajille muodostuu

 • kolmesta etäyhteyksin toteutettavasta koulutuskerrasta ja
 • koulutuskertoihin liittyvistä lyhyistä ennakkotehtävistä

Koulutuksen suorittaneet saavat todistuksen, jossa kuvataan suorituksen laajuus opintopisteinä (1 opintopiste).

Täydennyskoulutuskokonaisuus sisältää seuraavat kolme koulutusjaksoa:

 1. Suullisen kielitaidon sujuvuus (to 7.9.2023 klo 16.00-19.00)
 2. Ääntäminen osana suullista kielitaitoa (ti 10.10.2023 klo 16.00-19.00)
 3. Yksilölliset erot suullisessa kielitaidossa (ke 8.11.2023 klo 16.00-19.00)

Kouluttajat ovat kielten oppimisen, opettamisen ja suullisen kielitaidon alalla ansioituneita tutkijoita.

Koulutuksen ohjelma

Lukuvuosi 2022-2023

Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen järjestämä Sujuvuutta suulliseen kielitaitoon -täydennyskoulutuskokonaisuus kieltenopettajille (vastaa laajuudeltaan 6 opintopistettä) muodostuu

 • luennoista (viitenä perjantai-iltana klo 17–20),
 • työpajoista (viitenä lauantaina klo 9 -14),
 • luentoihin ja työpajoihin liittyvistä ennakkotehtävistä sekä
 • omaan työhön sidotusta kehittämisprojektista (raportointi viimeistään 15.5.2023).

Osallistujat voivat suorittaa myös pelkät luento-osuudet ennakkotehtävineen (2 opintopistettä). Koulutuksen suorittaneet saavat todistuksen, jossa kuvataan suorituksen laajuus opintopisteinä.

Täydennyskoulutus sisältää yhteensä viisi koulutusjaksoa:

 1. Suullisen kielitaidon sujuvuus (7.–8.10.2022)
 2. Ääntäminen osana suullista kielitaitoa (18.–19.11.2022)
 3. Digitaalisuus ja vuorovaikutus suullisen kielitaidon opetuksessa (20.–21.1.2023)
 4. Yksilölliset erot suullisessa kielitaidossa 1:
  kognitiiviset prosessit (24.–25.3.2023)
 5. Yksilölliset erot suullisessa kielitaidossa 2:
  tunteet, asenteet ja strategiat (21.–22.4.2023)

Koulutuksen luennoitsijat ovat kielten oppimisen, opettamisen ja suullisen kielitaidon alalla ansioituneita tutkijoita.

Osittain kielikohtaisesti (englanti, espanja, ranska, ruotsi, S2) järjestetyissä käytännön työpajoissa osallistujat saavat mahdollisuuden vahvistaa myös omaa suullista kielitaitoaan.

Sekä luennot että työpajat järjestetään Turun yliopistolla. Luentoja on mahdollista seurata myös etäyhteyden välityksellä.

Tutustu koulutuksen ohjelmaan

Kenelle?

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti lukiossa kieliä opettaville aineenopettajille mutta se soveltuu myös muilla koulutusasteilla kieltenopetuksen parissa työskenteleville.

Huom! Syyslukukauden 2023 täydennyskoulutus on suunnattu sekä uusille asiasta kiinnostuneille että lukuvuonna 2022-2023 vain suppeamman SuSuKi-luentokokonaisuuden (2 op) suorittaneille.

Hinta

Opetushallituksen rahoittama koulutus on kohderyhmään kuuluville osallistujille maksuton. Rahoitus ei kuitenkaan kata osallistujien mahdollisia lounas-, matka-, tai sijaiskuluja.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu syksyn 2023 koulutukseen alla olevasta linkistä:

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen päättyy 4.9.2023.

Ilmoittautumisen yhteydessä kerättäviä tietoja hyödynnetään koulutuksen järjestämisessä sekä koulutuksen rahoittajan (Opetushallitus) edellyttämässä raportoinnissa.

Yhteyshenkilöt

Pekka Lintunen
professori
Englannin kieli
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Turun yliopisto
pekka.lintunen@utu.fi

Sanni Linnasaari
projektitutkija
Englannin kieli
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Turun yliopisto
sanni.m.linnasaari@utu.fi