Sagalundin kotimuseo

En lund av berättelser – Sagalund. Hemmuseum, miljö och en biografisk tid

En lund av berättelser – Sagalund

I projektet En lund av berättelser undersöks miljön kring Sagalunds hembygdsmuseum och dess kulturhistoria speciellt ur dess grundande medlemmars, Nils Oskar Janssons (1862–1927) och Adèle Wemans (1844–1936) livs infallsvinkel samt med hjälp av metodologi som berör miljöbiografier. Vi granskar hur individens liv byggs upp i förhållande till miljön och hur det levda livet bevaras som ett resultat av senare museiverksamhet och blir en del av det kulturella minnet.

I centrum för projektet, som kombinerar vetenskaplig forskning med konstnärlig verksamhet, och som objekt för en mikrohistorisk analys finns arkivmaterial om Jansson och Weman som finns på Sagalunds museiområde. I materialet ingår även deras hem i Villa Sagalund, vilka blivit museer, samt naturmiljön, växterna och trädgården som byggts upp kring byggnaden. Genom det kvarlämnade materialet efter de två folkskollärararna, som hade engagerat sig för kultur- och bildningsarbete, samt med hjälp av hembygdsmuseet och Villa Sagalunds hemmuseet öppnas ett fönster mot livet i skärgården under början av 1900-talet.

Sagalund är en speciell lokal-, utomhus- och hembygdsmuseimiljö, som har lyckats med att bevara och dokumentera den tid då museet grundades och dess grundares, kulturpersonerna Janssons och Wemans, liv på ett banbrytande vis.

Projektet verkar på tre språk.

År 2023 finansieras projektet av Svenska kulturfonden.

Läs mer

 

Aktuellt