Julkaisut ja media

Tutkimushankkeen päätuotos

Soimetsä, Ville; Essi Jouhki; Liisa Lalu; Ville Okkonen; Kimmo Rentola & Aapo Roselius: Vimmaa ja voimaa. Suomen Teiniliitto ja yhteiskunta 1939–1983, toim. Ville Soimetsä, Essi Jouhki & Liisa Lalu. Helsinki: Teos, 2023.

Vertaisarvioidut julkaisut

Jouhki, Essi: ‘Then we were ready to be radicals!’: school student activism in Finnish upper secondary schools in 1960–1967. Scandinavian Journal of History 3/2021, 383–407.

Jouhki, Essi: Teinikuntatoiminnan sukupolvet. Muistitietohistoria oppikoulujen koululaisliikkeestä 1950–1970-luvuilla. Acta Universitatis Ouluensis: B. Oulu: Oulun yliopisto, 2020.

Jouhki, Essi; Liisa Lalu & Ville Soimetsä: ”Meno on kuin Teiniliitossa”. Valtakamppailut, sukupuoliroolit ja Suomen Teiniliiton historiakuva. Lähihistoria 1/2024, 54–82.

Okkonen, Ville: Kaavailut kansakoulunopettajainkoulutuksen sisäänoton poliittisista rajauksista ja vasemmistolaisten opettajien valvonta 1950- ja 1960-lukujen taitteessa. Historiallinen Aikakauskirja 2/2023, 189–199.

Okkonen, Ville: Historiallinen katsaus kouluvalintapolitiikkaan Suomessa ja Ruotsissa. Kasvatus 2/2020, 218–225.

Okkonen, Ville: Den konservativa kontinuiteten i Finlands skolväsende från mellankrigstiden till kalla kriget. Historisk Tidskrift För Finland 1/2020, 65–92.

Vehkalahti, Kaisa & Essi Jouhki: Lapsuuden ja nuoruuden historian näkökulmia muistitietotutkimukseen. Muistitietotutkimuksen paikka, toim. Ulla Savolainen & Riikka Taavetti. Helsinki: SKS, 2022, 366–391.

Muut julkaisut

Jouhki, Essi: Kapinalliset koululaiset. Yhteiskunnallisen koululaisliikkeen juurilla (lectio praecursoria). Kasvatus & Aika 4/2020, 39–45.

Jouhki, Essi & Ville Soimetsä: Vimmaa ja rakkautta Teiniliitossa. Historia nyt! Turun Historiallisen Yhdistyksen jäsenlehti 4 (2021), 12–16.

Koivunen, Pia; Liisa Lalu; Saara Matala & Ville Soimetsä: Kylmän sodan Suomi ja historiallisen tarinankerronnan vaikeus. Politiikasta.fi 20.1.2022.

Lalu, Liisa: Taistolaisuus oli myös aktivismia tasa-arvoisemman maailman puolesta. Helsingin Sanomat 7.1.2022. [maksumuuri]

Rentola, Kimmo: Kannattaako koululaisista värvätä ilmiantajia? Helsingin Sanomat 9.2.2021. [maksumuuri]

Soimetsä, Ville: Suomen Teiniliiton vimma, voima ja perintö. Turun yliopiston poliittisen historian oppiaineen blogi 11.1.2024.

Tutkimushankkeeseen liittyvät podcastit

”Nuorison ikuisena tehtävänä on pölyn pyyhkiminen”. Ville Soimetsän, Ville Okkosen ja Juhani Tähtisen keskustelu Vimmaa ja voimaa -kirjasta Kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran Koulu ja menneisyys -podcastissa 11.12.2023.

Koulutusta, politiikkaa ja koulutuspolitiikkaa. Ville Okkosen ja Olli Kleemolan keskustelu peruskoulu-uudistuksen historiasta ja vastustuksesta Ennen ja nyt -lehden Paluu historiaan -podcastissa 13.12.2022.

Näkyvyys mediassa

Teinien valtakamppailussa olivat käytössä kaikki keinot – jopa lailliset. Suomenmaa 12.1.2024.

Teiniliike opetti yhteistyötä ja aktiivista kansalaisuutta. Alina Kuusisto, Koulu ja menneisyys LX. Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran vuosikirja 2023. 

Näin koululaisten ihanteellinen Teiniliitto radikalisoitui, sortui puolueiden taistelukentäksi ja tuhoutui. Helsingin Sanomat 25.11.2023.

Aikalaishaastattelut avasivat Teiniliiton merkityksen uudella tavalla. Turun yliopisto 10.10.2023.

Salainen säätiö yritti estää vasemmistolaisten pääsyn opettaja­korkeakouluihin. Helsingin Sanomat 30.8.2023. [maksumuuri]

Entiset teinit – Teiniliittoon mahtui pikkupolitikoinnin lisäksi myös suuria tunteita. Suomen Kuvalehti 1/2022.

Teinipäiviä, taksvärkkejä, kursseja – SKS ja kolme yliopistoa keräävät muistoja Teiniliiton ajoilta. Helsingin Sanomat 15.2.2021.

Taistolaisten laulukvartetti Agit-Prop lauloi sosialistiutopiasta, vaikka laulajat tiesivät Neuvostoliiton vankileireistä ja matkoilla todistettiin takapajuisuutta: ”Ääneen sitä ei voinut sanoa”Helsingin Sanomat 19.11.2020. [maksumuuri]

”Tasapäistävää” peruskoulua vastustettiin, kunnes Pisa-vertailu nosti sen maailmanmaineeseen. Helsingin Sanomat 7.7.2020. [maksumuuri]

Teiniliiton vimma ja rakkaus tutkimuksen kohteeksi. Turun yliopisto 4.6.2020.

Dokumentaristi Jouko Aaltonen tuntee jälleen aiheensa, 60- ja 70-luvun maolaiset, mutta ajan henkisestä ilmapiiristä hän olisi saanut kertoa enemmänHelsingin Sanomat 7.5.2020.

Dokumenttiprojekti: Pieni punainen – tarina Suomen maolaisesta liikkeestä. Yle.fi 5.5.2020.

Tuore väitös: Nykypäivän ilmastoaktivismi jatkaa aiempien koululaissukupolvien perintöä – ”Ei ole itsestäänselvyys, että koululaiset saavat näkyä, kuulua ja vaikuttaa”. Kaleva 21.2.2020. [maksumuuri]

Tutkimus: Teiniliiton taistolaisvaihe vieraannutti nuoret politiikasta – vasta Greta Thunbergin ilmastoliike palauttamassa politiikan imun. Yle.fi 21.2.2020.

Nuorten kritisoijat ovat itsekin olleet nuoria ja ihanteellisia – Essi Jouhki tutki teinikuntaan liittyviä muistoja myös Iisalmessa. Iisalmen Sanomat 18.2.2020. [maksumuuri]

Väitös: Päättynyt vuosikymmen oli kuin 50 vuotta sitten koettu ”hullu vuosi” – koululaisten ilmastoaktivismi perua aiemmilta sukupolvilta. Turun Sanomat 18.2.2020.