Research

Recent publications

Alvi, U., Suomi, J., Käyhkö, J. (2022). A cost-effective method for producing spatially continuous high-resolution air temperature information in urban environments. Urban Climate 42: 101123. DOI: 10.1016/j.uclim.2022.101123

Suomi, J., Meretoja, M. (2021). Trends and irregular variation of spatial temperature differences in the high-latitude coastal city of Turku. Climate Research 84: 41-57. DOI: 10.3354/cr01649

Suomi, J. (2019). Kaupungin lämpötilojen ajallinen ja alueellinen muutos. Tutkimuskatsauksia 2/2019. Kaupunkitutkimusohjelma, Turun kaupunki.

Suomi, J. (2018). Extreme temperature differences in the city of Lahti, southern Finland: Intensity, seasonality and environmental drivers. Weather and Climate Extremes 19: 20-28. DOI: 10.1016/j.wace.2017.12.001

Väyrynen, R., Suomi, J., Käyhkö, J. (2017). Fine-scale analysis of sea effect on coastal air temperatures at different time scales. Boreal Environment Research 22: 369-383.

International peer-review articles

Alvi, U., Suomi, J., Käyhkö, J. (2022). A cost-effective method for producing spatially continuous high-resolution air temperature information in urban environments. Urban Climate 42: 101123. DOI: 10.1016/j.uclim.2022.101123

Suomi, J., Meretoja, M. (2021). Trends and irregular variation of spatial temperature differences in the high-latitude coastal city of Turku. Climate Research 84: 41-57. DOI: 10.3354/cr01649

Suomi, J. (2018). Extreme temperature differences in the city of Lahti, southern Finland: Intensity, seasonality and environmental drivers. Weather and Climate Extremes 19: 20-28. DOI: 10.1016/j.wace.2017.12.001

Väyrynen, R., Suomi, J., Käyhkö, J. (2017). Fine-scale analysis of sea effect on coastal air temperatures at different time scales. Boreal Environment Research 22: 369-383.

Hjort, J., Suomi, J., Käyhkö, J. (2016). Extreme urban-rural temperatures in the coastal city of Turku, Finland; Quantification and visualization based on a generalized additive model. Science of the Total Environment 569-570 (2016): 507-517. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.06.136

Suomi, J., Hjort, J., Käyhkö, J. (2012). Effects of scale on modelling the urban heat island in Turku, SW Finland. Climate Research 55: 121-136. DOI: 10.3354/cr01123

Suomi, J., Käyhkö, J. (2012). The impact of environmental factors on urban temperature variability in the coastal city of Turku, SW Finland. International Journal of Climatology 32: 451-463. DOI: 10.1002/joc.2277

Hjort, J., Suomi, J., Käyhkö, J. (2011). Spatial prediction of urban-rural temperatures using statistical methods. Theoretical and Applied Climatology 106 (1-2): 139-152. DOI: 10.1007/s00704-011-0425-9 

Other publications

Suomi, J. (2019). Kaupungin lämpötilojen ajallinen ja alueellinen muutos. Tutkimuskatsauksia 2/2019. Kaupunkitutkimusohjelma, Turun kaupunki.

Suomi, J. (2017). Paikallisilmastotieto osaksi kaupunkisuunnittelua. Alio, Turun Sanomat, 24.4.2017

Suomi, J. (2015). Ilmastonmuutos. Ympäristöopas, Turun yliopisto. https://intranet.utu.fi/fi/hakemisto/ymparistoopas/Sivut/home.aspx

Suomi, J., Käyhkö, J. (2014). Lämpösaarekeilmiön ymmärtäminen tukee kaupunkisuunnittelua. Ilmasto-opas. http://ilmastoopas.fi/fi/ilmastonmuutos/sopeutuminen/-/artikkeli/ce71e82c-24a4-4566-985a-8955d12b717c/lamposaarekeilmion-ymmartaminen-tukee-kaupunkisuunnittelua.html.

Suomi, J., Meretoja, M., Väyrynen, R. (2014). Energiatehokkaampaan ja terveellisempään kaavoitukseen vaikuttavista tekijöistä sekä ilmaston terveysvaikutuksista. Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluopas. http://ilmastotyokalut.fi/files/2014/10/Energiatehokkuus-ja-ilmanlaatu-riskianalyysi1.pdf

Suomi, J., Käyhkö, J. (2013). Lämpösaareketta tutkitaan Turussa paikkatietomenetelmin. Positio 3: 22-24.

PhD theses

Suomi, J. (2014) Characteristics of urban heat island (UHI) in a high-latitude coastal city – a case study of Turku, SW Finland. PhD thesis. 134 p. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Master's theses

Korhonen, S. (2018) Ilmanlaadun, ilman lämpötilan ja ilmanpaineen vaikutukset sydän- ja aivoinfarktien potilasmääriin neljässä Suomen sairaanhoitopiirissä vuosina 2000-2015. MSc thesis. 71 p. Department of Geography and Geology, University of Turku

Murtovaara, R. (2015) Kaukokartoituksen käyttö kaupunkialueen lämpötilojen määrittämisessä Turun alueella. MSc thesis. 124 p. Department of Geography and Geology, University of Turku

Väyrynen, R. (2013) Meren vaikutus Turun kaupunkiseudun lämpötiloihin. MSc thesis. 95 p. Department of Geography and Geology, University of Turku

Märsynaho, T. (2013) Paikallisilmaston vaikutus koivun kevät- ja syysfenologiaan Turun seudulla vuonna 2012. MSc thesis. 91 p. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Huovinen, M. (2012) Sääolosuhteiden ja muiden alueellisten ominaispiirteiden vaikutus ilmanlaatuun Turun seudulla. MSc thesis. 92 p. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Laine, M. (2012)  Turun Kauppatorin lämpötila- ja energiadynamiikan kvantifiointi (Quantifying the temperature and energy dynamics of the Turku Market Square). MSc thesis. 61 p. Department of Geography and Geology, University of Turku.

Drebs, A. (2011)  Helsingin lämpösaareke ajallisena ja paikallisena ilmiönä (Helsinki urban heat island as temporal and spatial phenomena). MSc thesis. 79 p. Department of Geosciences and Geography, University of Helsinki.

Suomi, J. (2005)  Kaupungin lämpösaarekkeen ominaispiirteitä Turussa (Characteristics of urban heat island in Turku). MSc thesis. 89 p. Department of Geography, University of Turku.

Conference presentations

 

Suomi, J., Gonzales-Inca, C., Almalla, R., Alvi, U., Käyhkö, J. (2023). Kaupungin lämpösaarekkeen ja viherympäristöjen mallinnus ja tämän hyödyntäminen sopeutumistoimissa. Kaupunkitutkimuksen päivät, Turku, 4.-5.5.2023.

Käyhkö, J., Almalla, R., Alvi, U., Suomi J., Vuolteenaho, J. (2022). Urban heat in the built environment and in the political debate. In Siirtymien maantiede – Geographies of displacement, Maantieteen päivät / Geography days 2022, Abstraktikirja / Abstract book. Tampere, 3.-4.11.2022.

Alvi, U., Suomi, J., Almalla, R., Käyhkö, J.: Cost-efficient Method For Deriving Spatially Continuous Urban Air Temperatures Using Landsat 8 and Open Land Use – Land Cover Data. European Geosciences Union (EGU) General Assembly, 7.-12.4.2019. Vienna, Austria

Suomi, J. Käyhkö, J., Almalla, R., Alvi, U.: Effects of Urban and Non-urban Local Climatic Factors on Air Temperature Variability in the Coastal City of Turku, SW Finland. 10th International Conference on Urban Climate, 6.-10.8.2018, New York, USA.

Alvi, U., Suomi, J., Käyhkö, J., Almalla, R.: A Cost-efficient Method for Deriving Spatially Continuous Urban Air Temperatures using Landsat 8 and Open LULC data. 10th International Conference on Urban Climate, 6.-10.8.2018, New York, USA.

Meretoja M., Suomi J., Käyhkö J.: High resolution hyperspectral thermal-infrared analysis of the characteristics of UHI, Turku, SW Finland. 3rd International Conference on Countermeasures to Urban Heat Island. 13.-15.10.2014. Venice, Italy.

Suomi J: Spatiotemporal characteristics of urban heat island during different weather patterns – a case study in Turku, SW Finland. IGU (International Geographical Union) Regional Conference, 18.-22.8.2014, Krakow, Poland.

Suomi, J: The optimal scale of explanatory variables in urban temperature modelling. 8th International Conference on Urban Climate, 6.-10.8.2012. Dublin, Ireland.

Suomi, J: Ympäristötekijöiden mittakaavan huomioiminen kaupunkien lämpötilojen mallintamisessa. Geographical Society of Finland Annual Meeting 2011. University of Turku.

Suomi, J: The impact of environmental factors on urban temperature variability in the coastal city of Turku, SW Finland. RMetS Student Conference, 8.-10.7.2010. Met Office, Exeter, UK.

Suomi, J.: Characteristics of urban heat island in the coastal city of Turku in southwestern Finland. Nordic Geographers Meeting, 8.-11.6.2009. University of Turku, Finland.

Suomi, J.: Lämpösaarekkeen ominaispiirteitä Turussa. Geographical Society of Finland Annual Meeting 2009, University of Oulu.

Käyhkö, J., Suomi, J.: TURCLIM: Turun kaupunki-ilmastotutkimuksen ensisatoa. Geographical Society of Finland Annual Meeting 2004, University of Joensuu.

Posters

Kaate I., Suomi J., Väyrynen R., Drebs A., Meretoja M.: Turun keskustan hyperspektrikuvaus.” Climate-proof city (ILKKA) – tools for planners” -project’s final seminar 2014. Finnish Meteorological Institute, Helsinki.

Käyhkö, J., Suomi, J., Hjort, J.: Optimized buffer sizes for determinants of the urban heat island (UHI) of Turku, SW Finland. Nordig Geographers’ Meeting 2013. Reykjavik, Iceland.

Drebs, A., Suomi, J.: Suomen kaupunki-ilmastotutkimuksen lyhyt historia – valikoituja tutkimustuloksia. Geography Society of Finland Annual Meeting 2010, University of Eastern Finland, Joensuu.

Example of observation site in Ruissalo.