Treenaa ajattelua

Välineitä ajattelutaitojen opettamiseen

ACTS-hanke

ACTS-hankkeen tavoitteet ja sisällöt

ACTS-hankkeen tavoitteena on kehittää opettajille ja oppilaille työvälineitä ajattelun näkyväksi tekemiseen ja ajattelutaitojen kehittämiseen. ACTS on kansainvälinen ERASMUS+-rahoitteinen hanke, jossa muut yhteistyökumppanit ovat Latviasta ja Iso-Britanniasta. Suomessa ajattelun työvälineiden lähtökohtana ovat oppimaan oppimisen taidot, oman toiminnan arviointi, oppilaslähtöisyys ja Bloomin taksonomia perusopetuksen valtakunnallisen opetussuunnitelman (2014) mukaisesti.

ACTS-hankkeen työvälineitä kehitettiin kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa projektin opettajat kehittivät ja testasivat välineitä lasten ajattelun näkyväksi tekemiseen ja tukemiseen sekä arvioinnin avuksi. Toisessa vaiheessa koulutettiin kentällä toimivia opettajia ja opettajakoulutuksen opiskelijoita ajattelutaitojen opettamiseen ja ACTS-projektin työvälineiden käyttöön. Kolmannessa vaiheessa työvälineet ja niitä tukeva materiaali julkaistiin kotisivuilla ja järjestettiin täydennyskoulutuksia.

Hanke on alkanut syksyllä 2017 ja se päättyy vuoden 2020 lopussa, mutta hankkeen materiaaleja voi jatkossakin käyttää ajatteluntaitojen ja ajattelun arvioinnin opiskeluun. Hankkeen verkkosivut on suunniteltu niin, että ne soveltuvat niin itseopiskeluun kuin erilaisten koulutusten lähteeksi. Kaikki hankkeessa kehitetyt materiaalit löytyvät sivustolta. Lisäksi hankkeen mukaiseen koulutukseen voi osallistua itsenäisesti, parin kanssa itseopiskellen tai hanketoimijoiden kanssa yhteistyössä kaikille avoimella Pedanet-alustalla.

ACTS-hankkeen toimijat

Kansainvälisesti hanke toimii kolmen maan yhteistyössä: Iso-Britannia, Latvia ja Suomi. Hankkeen johtaja on Anita Backhouse Lincolnin yliopistosta. Yhteystiedot: ABackhouse@lincoln.ac.uk

Suomea hankkeessa edustavat Turun opettajankoulutuslaitos, Rauman normaalikoulu ja Euran Kirkonkylän koulu.

Latviassa yhteistyökumppani on TA-Group (Thinking Approach). TA-Groupin johtaja on Alexander Sokol. Heidän verkkosivunsa löytyvät osoitteesta http://www.ta-teachers.eu/

Iso-Britaniassa yhteistyökumppani on Let’s Think. Heidän pääedustajansa ACTS-hankkeessa on Stuart Twiss. Heidän verkkosivunsa löytyvät osoitteesta https://www.letsthink.org.uk/

Vastuu- ja kehittäjäopettajat työskentelevät perusopetuksen luokilla 1-6 ja välineitä on kokeiltu luokkaopetuksessa. Ne ovat sovellettavissa myös muille luokka-asteille sekä varhaiskasvatukseen ja aikuisopetukseen.

ACTS_Suomi_loppuraportti

Suomen hanketoimijat

Juli-Anna Aerila, Suomen osahankkeen johtaja / Turun Opettajankoulutuslaitos, julaer@utu.fi

Vastuuopettajat:
Kirsi Urmson / Rauman normaalikoulu
Susan Granlund / Euran Kirkonkylän koulu

Kehittäjäopettajat:
Merja Toivanen / Rauman normaalikoulu
Taina Pertola / Euran Kirkonkylän koulu
Hilppa Jankama / Rauman normaalikoulu

Muut:
Esa Hakkarainen, IT-tukihenkilö / Rauman normaalikoulu
Teemu Mäkelä, projektityöntekijä / Turun opettajankoulutuslaitos
Ramona Raynor-Karjalainen / Rauman normaalikoulu