Tervetuloa oppimaan ajattelusta ja ajattelun arvioinnista

Opi lisää ajattelusta/Täydennyskoulutus

ACTS-tiimin toimijat järjestävät täydennyskoulutusta tilauksesta. Ole yhteydessä hanketoimijoihin ja sovi sopiva kokonaisuus.

ACTS-hankkeen tavoitteena oli kehittää erilaisia työvälineitä perusopetusikäisten lasten ajattelun näkyväksi tekemiseen (opettajan arviointivälineitä ja lasten itsearviointi). Täydennyskoulutuksessa esittelemme osallistujille kehittämiämme välineitä. Ne ovat helposti opetukseen mukaan otettavia. Osa materiaaleista on luokkaan esille laitettavia, osa oppilaiden tai opettajan käyttöön tarkoitettuja.

Koulutuksessa avaamme asioita, jotka edesauttavat ajattelun oppimista tukevan oppimisympäristön rakentamista. Esittelemme eri oppiaineiden opetukseen soveltuvia ajattelutaitotehtäviä.

AJATTELUTAITOJEN OPPIMISEN VAIHTOEHDOT

ITSEOPISKELUUN SOPIVA PEDANET-ALUE

Osoitteesta https://peda.net/id/3a09779a73b öydät ideoita oman opettajuutesi kehittämiseen. Materiaali on muodostettu hankkeessa toteutun mallin pohjalta. Voit kehittää itseäsi materiaalin pohjalta joko itsenäisesti, pareittain tai pienryhmässä. Materiaali koostuu kolmesta osasta, joista kaksi on pohjustusta materiaaliemme käyttöön ja yksi materiaalin soveltamiseen liittyvä kehittämisprojekti. Kehittämisprojekti toimii hankkeen mallin mukaisesti niin, että valitset materiaaleista sopivat itsellesi, asetat tavoitteet ja palaat reflektoimaan. Reflektoinnin jälkeen jatkaa kehittämistyötä. Jos haluat todistuksen ja palautetta kokeiluista, ota yhteyttä julaer@utu.fi.

MOODLE-ALUE TURUN YLIOPISTON VERKOSSA

Jos olet opiskelijana Turun yliopistossa, voit suorittaa hankkeen materiaalien pohjalta 3 opintopisteen opintojakson. Olen yhteydessä julaer@utu.fi

HYÖDYNNÄ VERKKOSIVUSTOA

Näiltä verkkosivuilta löydät kaiken hankkeessa tuotetun materiaalin. Linkeissä myös kumppanien materiaalit. Materiaalin avulla voit perehtyä ajattelun arvioinnin taustoihin ja hankkeessa kehitettyihin materiaaleihin. Materiaaleihin on sivustolla liitetty ideoita materiaalin käyttöön, opettajien kokemuksia materiaaleista ja videoklippiesimerkkejä materiaalin käytöstä. Kaikki materiaali on vapaasti käytettävissä esimerkiksi työpaikkasi omaehtoiseen koulutukseen.

TILAA MEILTÄ TÄYDENNYSKOULUTUSPAKETTI

Täydennyskoulutuksemme perusrakenne sisältää kolme osaa: koulutusosuus, kokeiluosuus ja reflektointiosuus. Koulutusosuus koostuu luennoista, työpajoista ja oman kokeilun suunnitteluosuudesta. Suunnitteluosuuden jälkeen reflektointiosuus keskittyy omien kokeilujen jakamiseen ja niiden edelleen kehittelyyn. Koulutuksen pituus voidaan sopia tarpeen mukaan. Ole yhteydessä julaer@utu.fi

Yhteyshenkilöt:
Juli-Anna Aerila, Suomen osahankkeen johtaja / Turun Opettajankoulutuslaitos, julaer@utu.fi

Vastuuopettajat:
Kirsi Urmson / Rauman normaalikoulu
Susan Granlund / Euran Kirkonkylän koulu