MSc theses

60. Toiviainen, Linnea. 2019. Amazonin Guadua-Bambujen Fytoliitit ja niiden käyttö Biogeografisessa tutkimuksessa.

59. Eronen, Aslak. 2018. The ecological niches of two Amazonian understory ferns, Adiantum tomentosum Klotzsch and Lindsaea falcata Dryand., in relation to light, topography and humus layers.

58. Kayaanan, Fatih. 2018. Kuvatulkinnallisen ja ohjaamattoman luokittelun soveltuvuus Lounais-Amazonian bambulaikkujen tutkimuksessa.

57. Koskimäki, Teemu. 2018. Protected area effectiveness in the deforestation fronts of Acre, Brazil.

56. Ferreira-Aulu, Marianna B. 2017. Is there future after the Belo Monte Dam? Building Futures Scenarios for the Volta Grande do Xingu in Amazonia, Brazil.

55. Winberg, Pia. 2016. Species inventories in megadiverse Peru – spatial distribution of vascular plant, butterfly and beetle surveys.​

54. Pérez Chaves, Pablo. 2016. Using remote sensing to model tree species distribution in Peruvian Amazonia.​

53. Helve, Merja. 2016. Transition towards diversification of cocoa agroforestry systems in the upper Peruvian Amazon.​

52. Castillo, Carol. 2016. Temporal and spatial variation of Pimplinae (Hymenoptera: Ichneumonidae) through an altitudinal gradient in the tropical Andes​.

​51. Vera, Fanny. 2015. Forest concessions in Peruvian lowland Amazonia: can the extracted timber volumes be considered realistic?

50. Moses, Edwin. 2014. Variation in structural features of Amazonian Melastomataceae along different edaphic gradients.

​​49. Urtti, Hanna. 2014. Amazonian ombrotrofisten soiden kasvillisuus.

48. Muro, Javier. 2014. Along-scan radiometric gradient in Landsat images: understanding the relation between floristic and remote sensing information in tropical forests.​

47. Kaunisto, Pipsa. 2013. Functional traits characterizing drought tolerance in tropical ferns.

46. Harju, Elina. 2012. Keys to success in a community-based management program for yellow-spotted river turtle (Podocnemis unifilis) in Pacaya Samiria National reserve, Peru.

45. Ainikkamäki, Emilia. 2010. Biologisten suojelutavoitteiden ja öljyntuotannon yhteensovittaminen luonnonsuojelualueilla – tapausesimerkkeinä Pacaya Samiria ja Pucacuro Perun Amazoniassa.

44. Cárdenas Ramírez, Glenda G. 2010. Pteridophyte species distribution in four regions of the Peruvian Amazonia.

43. Gómez, Isrrael. 2009. Diversity and distribution of pimpline parasitoid wasps (Hymenoptera: Ichneumonidae; Pimplinae) in Peruvian Amazonia.

42. Eckhardt, Karen. 2008. Species distribution patterns of Amazonian birds.

41. Fachin, Lizardo. 2008. Cartography of tourist maps: general overview and the case of Peruvian Amazonia.

40. Gálmez Márquez, Verónica. 2008. The role of agricultural knowledge in environmental suitability assessment for cropping site selection. Case study: The Matsigenka of the Timpia native community in Peruvian Amazonia.

39. Kanerva, J. 2008. The site selection of protected areas and the study on the areas after selection. Case study on Finland and Peru.

38. Karlsson, Teemu. 2008. Iquitos-muodostuman aineksen vaihtelua Allpahuayo-Mishanan puiston alueella Perussa.

37. Puhakka, Liisa. 2008. Papukaijojen väriloistoa ja elämänpinnojen metsästystä ­ Perun lintumatkailun alueellinen jakauma ja kehitysmahdollisuudet.

36. Rinne, Janne. 2008. Biologisen tutkimuksen merkitys luonnonsuojelualueiden perustamisessa ja hoidossa: tapaustutkimus Río Abiseon ja Cordillera Azulin kansallispuistoista Perussa.

35. Veijalainen, Anu. 2008. Loispistiäisten (Hymenoptera: Ichneumonidae) esiintyminen Länsi-Amazonian sademetsien latvustoissa.

34. Harju, Liisa-Maija. 2007. Luonnonvaraisten makean veden akvaariokalojen ympäristösertifioinnin edellytykset Perun Amazoniassa.

33. Lähteenoja, Outi. 2007. Perun Amazonian turvekerrostumien paksuusvaihtelu, ekologia ja merkitys hiilivarastona.

32. Haapaniemi, Tiia. 2006. “We defend the interests of the brother Machiguengas” Analysing Peruvian indigenous organisations through the Gas Project Camisea in the south-eastern Amazon from 1984 to 2006.

31. Mikkolainen, Petra. 2006. Irapay-palmun (Lepidocaryum tenue) käyttö Allpahuayo-Mishanan suojelustrategiana Perun Amazoniassa.

30. Paajanen, Mikko. 2006. Puuta, lääkekasveja ja hedelmiä: kaskimetsän sukkessiovaiheiden hyötykäyttö San Rafaelissa, Perun Amazoniassa.

29. Tammi, Milja. 2006. Biogeographical and ecological study of fern genus Danaea.

28. Haataja, Samuli. 2005. Ichneumonidae-loispistiäisten habitaattipreferenssit Perun Amazonian tulvimattomissa sademetsissä.

27. Ilmanen, Raisa. 2005. DNA-sekvenssit suvun Adelobotrys (Melastomataceae) fylogenian tutkimuksessa.

26. Ivey, Kenneth C. 2004. Use of remote sensing and GIS techniques to investigate channel morphology along with drainage basin characteristics as an indicator for environmental patterns: case study in the Amazon.

25. Koivisto, Jenny. 2004. Taxonomic treatment of the fern genus Lindsaea Dryand ex Sm. in Ecuador.

24. Llerena Martínez, Nelly C. 2004. What determines the beta diversity of Melastomataceae at landscape scale?

23. Mustonen, R. 2004. Iquitosin kaupungin alueellinen rakenne ja siihen johtanut kehitys.

22. Vuorenmaa, K. 2004. Matkailun erityispiirteet ja kehittämismahdollisuudet Iquitosin alueella Perun Amazoniassa.

21. Klemola, Leena. 2003. Stratigraphy and the properties of the Iquitos white sand formation in the Allpahuayo-Mishana Reserve, north-eastern Peru.

20. Lehtonen, Samuli. 2002. Miekkakasvien (Echinodorus L.C. Richard) evoluutiohistoriasta.

19. Pohja, M. 2002. Complexity of inventoring the global biological diversity: Meeting demands of the Convention on Biological Diversity, collecting and export permits, loans of specimens and dissemination of data.

18. Toivonen, Johanna. 2002. Sademetsän rakenteen, dynamiikan ja siementen leviämistehokkuuden vertailu kahden erilaisen maaperän välillä Perun Amazoniassa.

17. Hovikoski, Jussi. 2001. Sedimentology, Ichnology and Sequence Stratigraphy of Four Outcrops from the Early- Late Miocene Pebas Formation, Western Amazonian Foreland Basin, Peru.

16. Lievonen, Tommi. 2001. Parabiology as a rapid tropical biodiversity assessment method — social, economical and biological approach.

15. Opas, Minna. 2001. Time and kinship. Representations of temporality among the piro women of eastern Peru.

14. Salo, Matti. 2001. Suojeluhankkeen perusteiden painoarvo julkisessa keskustelussa: tapaus Zona Reservada Allpahuayo-Mishana Perun Iquitosissa.

13. Leisti, Matti. 1999. Suojelualueiden rajausperusteet Amazoniassa, biologisten teorioiden merkitys.

12. Järvinen, Juha. 1998. Perun Iquitosin sademetsäalueen Virola-suvun määritysopas.

11. Koivunen, Hannele. 1998. Lajien välisestä ja sisäisestä morfologisesta ja ekologisesta muuntelusta Clidemia longifolian ja Clidemia epiphytican varieteettien välillä.

10. Lusa, Elina. 1998. Lindsaea divaricata -saniaisen kasvumuotojen erikoistuminen erilaisiin kasvupaikkoihin Perun Amazoniassa.

9. Markkanen, Sami. 1998. On taxonomy and ecology of some neotropical species of the fern genus Tectaria Cav..

8. Mäki, Sanna. 1997. Maaperätekijöiden ja maankäytön vaihtelu tulvimattomilla sademetsäalueilla Koillis-Perussa.

7. Rebata Hernani, Luisa. 1997. Description of Neogene-Quaternary tide and wave-influenced estuary-sediments along Nauta-Iquitos Road, km 0-15, Loreto-Peru, NW Amazonia.

6. Vuorinen, Kai. 1997. Tienrakentamisen ja asutuksen leviämisen vaikutus primääriseen sademetsään Iquitosin alueella, Koillis-Perussa.

5. Saaranen, S. 1996. Kaktuskasvien systematiikasta.

4. Töyrylä, S. 1996. Neotropiikista peräisin olevista koristekasveista.

3. Jokinen, Päivi. 1995. Kasvillisuuden rakenne ja dynamiikka Amazon-joen saarilla Koillis-Perussa.

2. Tuukki, Eeva. 1995. Kasvillisuuden lisääntymisbiologia ja kasviyhdyskuntien uusiutuminen suhteessa jokidynamiikkaan Amazon-joen saarilla Koillis-Perussa.

1. Kalliola, Risto. 1984. Jokidynamiikka metsien luontaisena uudistajana Perun sademetsäalueella.