the baby is on the examination table and the doctor assesses the baby's condition

APPLE-tutkimus

APPLE (Auditory environment by Parents of Preterm infants; Language development and Eye movements) tutkimus selvittää vanhemman puheen ja läsnäolon merkitystä keskosten kehitykselle.

APPLE-tutkimus

APPLE (Auditory environment by Parents of Preterm infants; Language development and Eye movements) tutkimuksessa selvitetään vanhemman puheen ja läsnäolon merkitystä vastasyntyneiden teho-osastolla hoidettujen keskosten myöhemmälle kehitykselle.

Tutkimuksen aikana seurataan noin sadan hyvin pienenä keskosena eli ennen 32:ta raskausviikkoa syntyneen vauvan kehitystä kahden ensimmäisen ikävuoden ajan.

Aineisto kerätään Turun yliopistollisesta keskussairaalasta ja Tallinnan lastensairaalasta. APPLE-tutkimus toteutetaan yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa: Turun yliopistollinen keskussairaala, Tallinnan lastensairaala, Turun yliopisto, Helsingin yliopisto sekä Tampereen yliopisto.  

Lue lisää tutkimuksesta

Tutustu tutkimusryhmäämme

Julkaisut