BIODIFORM

– Biodiversiteetti ja systeeminen transformaatio

Biodiform

BIODIFORM on poikkitieteellinen tutkimuskonsortio, jonka tavoitteena on luoda tulevaisuuden kestäviä ratkaisuja yhdistämällä luonnon monimuotoisuuden tutkimus yritys- ja liiketoiminnan tutkimukseen. BIODIFORM on Suomen Akatemian rahoittama (Profi6) tutkimushanke ja se on osa Turun yliopiston temaattista kokonaisuutta ”luonnon monimuotoisuus ja kestävyys”. Kilpaillun Profi-rahoituksen tavoitteena on tukea ja nopeuttaa yliopistojen strategioiden mukaista profiloitumista tutkimuksen laadun kehittämiseksi.

Biodiversiteetti tarjoaa ihmisten elämän edellytykset, kuten puhtaan ilman ja veden sekä ruoan. Siitä huolimatta edessämme on pääosin kehittyneiden maiden aiheuttama kiihtyvä luontokato. Ihmiskunta on välittömän systeemisen muutoksen tarpeessa, koska kansainvälisiä suojelutavoitteita ei voida saavuttaa nykyisten yhteiskunnallisten ja taloudellisten kehityskulkujen vallitessa.

Väestönkasvu, ylikulutus ja kansainväliset yritysrakenteet ovat luontokadon juurisyitä. Siksi on tärkeää sisällyttää biodiversiteettitietoisuus ympäristöllisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurillisen kestävyyden tutkimukseen. Luontokadon ehkäisemiseksi on tärkeää selkeyttää biodiversiteetin, yhteiskunnan, talouden ja yritystoiminnan välisiä vuorovaikutuksia.

Tämä on BIODIFORMin keskeisin haaste.

Lue lisää – UTU strateginen tutkimus

 

Ajankohtaista