Enhancing youth entrepreneurship with cross-border startups and digital technologies

DigiYouth -hankkeen tavoitteena on kehittää Viron, Suomen, Latvian ja Ruotsin 14–19 -vuotiaiden nuorten yrittäjyyttä ja maiden rajat ylittävää yhteistyöosaamista. Hankkeessa tuetaan digitaalisiin tuotteisiin, palveluihin ja ratkaisuihin keskittyvien start-up –tyyppisten opiskelijayritysten perustamista ja toimintaa.  

Lukuvuosien 2018 – 2019 ja 2019 – 2020 aikana toteutetaan digitaalisten tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen yrittäjyysmallinnusta, jossa kehitetään koko tuotekehitysketjua ideasta kaupalliseen hyödyntämiseen. Hankkeeseen osallistuu jokaisesta maasta 2 – 5 yleissivistävää koulua ja opettajaryhmää sekä mentoriverkostoa.

Hankkeen tulokset

  • Perustetaan 40 opiskelijoiden start-up -yritystä, joissa toimitaan yhteistyössä eri maiden opiskelijoiden kanssa.
  • 220 opiskelijaa neljässä maassa saa kokemusta yhteistoiminnallisesta, maiden rajat ylittävästä start-up –toiminnasta.
  • Valmennetaan 45 opettajaa ja mentoria.
  • Kehitetään oppilaitoksille 1,5 vuotta kestävä digitaalisen yrittäjyyden koulutusohjelma.

Hankekoordinaattori

Tarton yliopisto, Viro

Hankekumppanit

  • Turun yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Rauman kampus, Suomi
  • Ventspilsin kaupunki, Ventspils Youth House, Latvia
  • Uppsalan yliopisto, Gotlannin kampus, Department of Game Design, Ruotsi

Hankebudjetti

1 596 337 euroa, josta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusosuus on 1 252 097 euroa.

Hankkeen toteutusaika

1.1.2018 – 30.4.2021.
Hankkeelle on myönnetty osarahoitus Euroopan aluekehitysrahastosta (INTERREG Central Baltic –ohjelma).

Yhteystiedot

projektin johtaja Jaana Lepistö +358 40 505 8252, jatele[a]utu.fi
projektipäällikkö Marja-Leena Rönkkö, +358 50 572 1490, malepe[a]utu.fi

http://www.digiyouth.eu/  https://www.facebook.com/DigiYouthStudentStartups/