Fauna et Flora Fennica

Fauna et Flora Fennica (FaFFe) -hanke

Hanke tutkii Suomen alueen eläin- ja kasvilajistoa historian-, kulttuurin- ja kielentutkimuksen keinoin. Se tuo esiin sanoma- ja aikakauslehtiin kätkettyjä havaintoja erilaisista lajeista 1800-luvulta 1970-luvulle, joista tieteellisessä ja julkisessa keskustelussa ei ole ollut aiemmin tietoa. Hankkeen tavoitteena on uudistaa käsitys Suomen lajistosta ja tuottaa aiempaa kokonaisvaltaisempaa tietoa lajien esiintymisestä Suomen alueella tutkijoille, eri organisaatioille ja laajalle yleisölle. Hanketta rahoittaa Alfred Kordelinin säätiö ja se on saanut rahoituksen säätiön suuret kulttuurihankkeet -rahoitusohjelmasta.