Yhteistyötahot

Suvi Järvenpää:

  • Järvenpää työskentelee ELY-keskuksen projektisuunnittelijana ja hän toimii tällä hetkellä perinnebiotooppien kunnostuksen ja hoidon suunnittelusta Helmi-elinympäristöohjelmassa.

Anne Koivunen:

  • Koivunen on Luonnontieteellisen Keskusmuseon Biodiversiteetti-informatiikan yksikön päällikkön ja hän toimii tätä kautta myös Fauna et Flora Fennica hankkeen yhteyshenkilönä Suomen Lajitietokeskukseen.

Jussi Lampinen:

  • Lampinen on luonnon ja luontoarvojen suojelusta kiinnostunut kasviekologi ja tohtori. Hänen tutkimustyö käsittelee erityisesti perinnebiotooppeja, kuten ketoja ja niittyjä, mutta myös kaupunkiluontoa ja nuoria, ihmisenluomia elinympäristöjä, kuten tienvarsia ja voimajohtoaukeita.

Ilari Sääksjärvi:

  • Professori Sääksjärvi on tunnettu biologi, joka johtaa myös Turun yliopiston Biodiversiteettiyksikköä. Hän on erikoistunut biodiversiteettitutkimukseen ja johtaa muun muassa BIODIFORM ja BIODIFUL konsortioita.

Timo Vuorisalo:

  • Vuorisalo on biologi ja ympäristötutkija, joka toimii Turun yliopiston ympäristötieteen lehtorina.  Hän on tutkinut paljon myös ihmisten ja eri lajien välisä historiallista suhdetta ja on kirjoittanut aiheesta useita julkaisuja. Vuorisalo on erikoistunut etenkin kaupunkiekologiaan, eläinasenteiden ja luonnonsuojelun sekä lintutieteen historiaan.