Bachelor (LuK) students

LuK-tutkielman aiheet:

  • Uutta tiedettä vapaaelektronilasereilla – terawatteja femtosekunneissa
  • Laskennallinen molekyylimallinnus: ensimmäiset ratkaisevat femtosekunnit
  • Elektronikiihdyttimet (synkrotronit) materiaalien kuvantamisessa
  • Klusterit – kiinteän aineen ja atomien välimuoto
  • Miten röntgensäteily vahingoittaa DNA:ta – säteilyvahinkojen syntymekanismit?
  • Synkrotronisäteilyn teolliset ja ympäristötutkimukselliset sovellutukset
  • Ionisoivan säteilyn vaikutus elämän kehitykseen
  • Materiaalitutkimusta ja spektroskopiaa hammaslääketieteen käyttöön

 

Opinto-opas 2020-2022: Fysikaaliset tieteet (LuK), 2020-2022

Study guide 2020-2022: Physical Sciences, Bachelor of Science, 2020-2022