Teollisuusyhteistyö

ESO kehittää teknologiaa yhteistyössä eurooppalaisen teollisuuden ja tutkimuslaitosten kanssa. Mukana on myös useiden ESO:n jäsenmaiden ja ulkopuolisten maiden yliopistojen tutkijaryhmiä. Jäsenmaiden tähtitieteilijät ovatkin vahvasti mukana tutkimuslaitteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Suomessa Tekes antaa tietoa tieteen suurhankkeista ja yritysten mahdollisuuksista päästä niihin mukaan. ESO on tällä hetekllä aksi merkittävimmistä suomalaisen tieteen suurhankkeista. Tekesin Tieteen suurhankkeet -sivulla on tietoa tämän hetkisistä hankkeista.