Yleistä Suomen ESO-keskuksesta

Suomi liittyi 7.7.2004 Euroopan eteläisen observatorion (European Southern Observatory; ESO) jäseneksi. Vuonna 1962 perustetun ESO:n tavoitteena on luoda ja ylläpitää”…korkeatasoisista laitteista koostuva observatorio eteläisellä pallonpuoliskolla sekä vahvistaa ja organisoida yhteistyötä tähtitieteen tutkimuksessa…”. ESO:n päämaja on Garchingissa, Saksassa ja se operoi kolmea huipputasoista observatoriota Chilessä. ESO:lla on nykyään 15 jäsenmaata.

Suomen liittymismaksu ESO:on oli 12.85 miljoonaa euroa ja vuotuinen jäsenmaksu noin 2.2 miljoonaa euroa vuonna 2009. ESO:n jäsenmaksu on budjetoitu Suomen Akatemian kautta. Suomen ESO:on tekemän investoinnin tehokas ja kokonaisvaltainen hyödyntäminen edellyttää koordinoitua yhteistoimintaa, jossa ovat mukana kaikki tähtitieteen tutkimusta harjoittavat yliopistot Suomessa.

Tätä tarkoitusta varten Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto, Aalto-yliopisto (Helsinki) ja Turun yliopisto ovat perustaneet uuden tähtitieteen tutkimuksen kansallisen tutkimuslaitoksen, Suomen ESO-keskuksen. Se aloitti toimintansa 1.1.2010 Turun yliopistossa, Tuorlan observatorion yhteydessä.

ESO-keskuksen tehtävänä on:

  1. huolehtia Suomen yhteistyöstä ESO:n kanssa verkottumalla kansainväliseen ESO-infrastruktuuriin ja sen hankkeisiin;
  2. harjoittaa ja edistää korkeatasoista tähtitieteen perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta, ESO:on liittyvää teknologista kehitystyötä sekä osallistua tähtitieteen alan tutkijakoulutukseen; sekä
  3. edistää ja toteuttaa ESO:on liittyviä yliopistojen yhteishankkeita tähtitieteen alalla.

ESO-keskuksen perimmäinen tavoite on parantaa oleellisesti Suome ESO-jäsenyydestä saamaa tieteellistä ja teollista hyötyä sekä Suomen kilpailukykyä ja kansainvälistä näkyvyyttä tähtitieteen tutkimuksessa.

ESO-keskuksen johtokunta 2022 – 2024

Varsinaiset jäsenet:

Anne Lähteenmäki, Aalto University, anne.lahteenmaki@aalto.fi
Merja Tornikoski, Aalto University, merja.tornikoski@aalto.fi
Alexis Finoguenov, University of Helsinki, alexis.finoguenov@helsinki.fi
Simo Huotari, University of Helsinki, simo.huotari@helsinki.fi
Vitaly Neustroev, University of Oulu, vitaly.neustroev@oulu.fi
Heikki Salo, University of Oulu, heikki.salo@oulu.fi
Seppo Mattila, University of Turku, sepmat@utu.fi
Kalle-Antti Suominen (Chair), University of Turku, kalle-antti.suominen@utu.fi
Talvikki Hovatta (staff representative), University of Turku, talvikki.hovatta@utu.fi

Varajäsenet:

Joni Tammi, Aalto University, joni.tammi@aalto.fi
Tuomas Savolainen, Aalto University, tuomas.k.savolainen@aalto.fi
Mikael Granvik, University of Helsinki, mgranvik@iki.fi
Mika Juvela, University of Helsinki, Mika.Juvela@helsinki.fi
Aku Venhola, University of Oulu, aku.venhola@oulu.fi
Juergen Schmidt, University of Oulu, jurgen.a.schmidt@oulu.fi
Juri Poutanen, University of Turku, juri.poutanen@utu.fi
Kari Nilsson (staff representative), University of Turku, kani@utu.fi

Tieteellinen neuvottelukunta

Aalto yliopiston (Helsinki), Helsingin yliopiston, Oulun yliopiston ja Turun yliopiston rehtorit nimittävät Suomen ESO-keskuksen tieteellisen neuvottelukunnan. ESO-keskuksen johtosäännön mukaan keskuksella on tieteellinen neuvottelukunta, jonka toimikausi on kolme vuotta. Neuvottelukuntaan kuuluu jäseninä 6–10 koti- ja ulkomaista asiantuntijaa keskuksen harjoittaman tutkimuksen alalta. Neuvottelukunnan jäsenistä vähintään puolet tulee olla ulkomaalaisia. Neuvottelukunnan tehtävänä on arvioida keskuksen toimintaa ja antaa sitä koskevia suosituksia johtokunnalle sekä tehdä aloitteita tutkimuksen suuntaamisesta.

Ajalla 2020-2022 tieteellinen neuvottelukunta koostuu seuraavista jäsenistä:

Prof. Susanne Aalto (chair)
Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden

Prof. Sofia Feltzing
University of Lund, Sweden

Prof. Johan Fynbo
University of Copenhagen, Denmark

Prof. Rob Ivison
European Southern Observatory (ESO), Garching, Germany

Prof. Ariel Goobar
University of Stockholm, Sweden

Prof. Reynier Peletier
University of Groningen