""

Presentations

2022

Eye movements during L1, L2, and L3 speech production: using eye-tracking to examine fluency across multilingual speakers
Elina Lehtilä
Turku EyeLabs’ “Show What You Got!” Day
10.6.2022, University of Turku

Katseenseurannalla tietoa puheen sujuvuudesta
[Studying speech fluency with eye-tracking]
Outi Veivo & Sanna Olkkonen
XLVIII Finnish Conference of Linguistics
13.5.2022, University of Turku

Monikielisten puhujien havaittu sujuvuus: henkilökohtaisen puhetyylin ja kieltenvälisten erojen vaikutus vieraan kielen puheen sujuvuuden arviointiin
[Multilingual speakers’ perceived fluency: the effects of individual speaking style and cross-linguistic differences on the assessment of L2 speech fluency]
Elina Lehtilä, Pauliina Peltonen & Pekka Lintunen
XLVIII Finnish Conference of Linguistics
13.5.2022, University of Turku

Fluency and Disfluency Features in L2 Speech: Individual differences and personal speaking styles in L2 speech fluency
Sanna Olkkonen
Language learning, teaching and testing research group (LLTT) meeting
10.5.2022, Radboud University Nijmegen, the Netherlands

Methodological choices for L2 fluency research
Pekka Lintunen
Utuling’s Research Day
29.4.2022, University of Turku

Monikielisten puhujien havaittu sujuvuus: henkilökohtaisen puhetyylin ja kieltenvälisten erojen vaikutus vieraan kielen puheen sujuvuuden arviointiin
[Multilingual speakers’ perceived fluency: the effects of individual speaking style and cross-linguistic differences on the assessment of L2 speech fluency]
Elina Lehtilä, Pauliina Peltonen & Pekka Lintunen
Utuling’s Research Day
29.4.2022, University of Turku

Sujuvuus ja vieraan kielen oppiminen: monitahoinen ilmiö edellyttää monitieteistä tutkimusta
[Fluency and second language learning: a multifaceted phenomenon requires multidiscplinary research]
Pekka Lintunen
National Conference on Speech and Language Research
25.3.2022, Helsinki

Sujuvuus vieraassa kielessä: ei pelkkää yksinpuhelua
[Fluency in Second Language: beyond monologue]
Pekka Lintunen
Uusfilologinen yhdistys [Modern Language Society of Helsinki]
15.2.2022, Helsinki

Ääntäminen ja sujuvuus oppimiskohteina
[Pronunciation and fluency as learning targets]
Pekka Lintunen
SUKOL-koulutuspäivä [The Federation of Foreign Language Teachers in Finland in-service teachers’ training day]
5.2.2022, Tampere

2021

Fluency and Disfluency Features in L2 Speech (FDF2): Project presentation
Pekka Lintunen, Sanna Olkkonen, Pauliina Peltonen, Maarit Mutta, Outi Veivo & Elina Lehtilä
Department of English research seminar
25.11.2021, University of Turku

Monikielisten oppijoiden puheen sujuvuutta tarkastelemassa: puhetuotoksen ja havaitun sujuvuuden näkökulmat
[Examining multilingual learners’ speech fluency: focus on utterance fluency and perceived fluency]
Pauliina Peltonen, Elina Lehtilä & Pekka Lintunen
AFinLA 50th Anniversary Symposium
13.11.2021, University of Jyväskylä

Suullinen sujuvuus: mitä silmänliikkeet siitä kertovat?
[What do eye movements reveal about oral fluency?]
Sanna Olkkonen, Outi Veivo & Pekka Lintunen
AFinLA 50th Anniversary Symposium
12.11.2021, University of Jyväskylä

Understanding individual differences in foreign language fluency: how can eye-tracking help us?
Sanna Olkkonen & Outi Veivo
Brain and Language 2021
26.8.2021, University of Jyväskylä

Symposium: Interdisciplinary approaches to L2 fluency
Pekka Lintunen & Pauliina Peltonen
19th AILA World Congress
15.–21.8.2021, University of Groningen, the Netherlands

Fluency in L2 learning and use: interdisciplinary approaches and future directions
Pekka Lintunen, Maarit Mutta & Pauliina Peltonen
19th AILA World Congress
15.–21.8.2021, University of Groningen, the Netherlands

Attention control and efficiency of processing: A cognitive framework for L2 fluency
Sanna Olkkonen
19th AILA World Congress
18.8.2021, University of Groningen, the Netherlands

Connections in fluency across languages: Examining speech fluency in Finnish, Swedish, and English
Pauliina Peltonen & Pekka Lintunen
12th annual pronunciation in second language learning and teaching conference (PSLLT)
19.6.2021, Brock University, Canada

MultiFluency: Multilingual speakers’ fluency across Swedish, Finnish, and English
Pauliina Peltonen & Pekka Lintunen
Konferens organiserad av det nordiska nätverket för forskning om uttal och uttalsundervisning i ett andraspråksperspektiv (NNL2P)
14.6.2021, Linköpings University, Sweden

Fluency in L2 production & eye-tracking
Outi Veivo & Sanna Olkkonen
Turku EyeLabs’ “Show what you got!” seminar
4.6.2021, University of Turku

Sujuvuustutkimusta verkossa: haasteet ja mahdollisuudet
[Fluency research online: challenges and possibilities]
Sanna Olkkonen & Elina Lehtilä
Utuling’s Research Day
22.4.2021, University of Turku

MultiFluency: näkökulmia monikielisten puhujien sujuvuuteen
[MultiFluency: perspectives on multilingual speakers’ fluency]
Pauliina Peltonen
Utuling’s Research Day
22.4.2021, University of Turku

Monikielisten puhujien sujuvuus (MultiFluency)
[Fluency across multilingual speakers (MultiFluency)]
Pekka Lintunen
Kielivaranto, kestävä kehitys ja kiina – ilta vieraan kielen opettamisen ajankohtaisista teemoista Turun yliopistossa
15.4.2021, University of Turku

Second language speech fluency across languages: Insights from the MultiFluency project
Pauliina Peltonen
Nordic Editors & Translators (NEaT) seminar *English as a Lingua Nordica: An English of our own*
14.4.2021, Nordic Culture Point, Helsinki

Sujuvaa puhetta eri kielillä: MultiFluency-hanke
[Fluent speech in different languages: The MultiFluency project]
Pauliina Peltonen & Pekka Lintunen
Ainedidaktinen symposiumi
12.2.2021, University of Helsinki

Sujuvuustutkimusta Kieli- ja käännöstieteiden laitoksella: Hanke-esittelyt MultiFluency ja FDF2
[Fluency research at the School of Languages and Translation Studies: Projects MultiFluency and FDF2]
Pauliina Peltonen, Elina Lehtilä, Sanna Olkkonen & Pekka Lintunen
Kielen oppimisen tutkimuskeskus Lealan seminaari
14.1.2021, University of Turku