""

Presentations

2024

Suomen- ja englanninoppijoiden puheprofiilit: eroja ja yhtäläisyyksiä
[Speaker profiles of L2 Finnish and L2 English learners: differences and similarities]
Sanna Olkkonen
Kielitieteen päivät 2024
6.5.2024, Jyväskylän yliopisto

Monikielisten puhujien sujuvuus puhetuotoksen ja kognitiivisen sujuvuuden näkökulmista: katseenseurantatutkimus
[Multilingual speakers’ fluency from utterance and cognitive fluency perspectives: an eye-tracking study]
Elina Lehtilä & Pekka Lintunen
Finnish Conference of Linguistics 2024
6.5.2024, University of Jyväskylä

Exploring multilingual speakers’ fluency across Finnish, Swedish, and English: Perceived, cognitive, and utterance fluency perspectives
Elina Lehtilä
Nordic Speech Research Forum
19.3.2024, University of Jyväskylä

Capturing collaboration: Interactional fluency in the L2 classroom
Pauliina Peltonen
Peer interaction in the L2 classroom workshop (plenary talk)
2.2.2024, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain

2023

Exploring individual and interactional speech fluency: A comparative study of L1 Finnish and L2 English fluency in monologue and dialogue
Pauliina Peltonen
NORDISCO 2023
16.11.2023, Tampere University

Sujuva kielenkäyttö puheessa ja kirjoituksessa: kohti entistä kattavampaa kuvaa vieraan kielen sujuvuudesta
[Fluent language use in speech and writing: towards a more comprehensive picture of L2 fluency]
Maarit Mutta, Päivi Laine, Pekka Lintunen & Pauliina Peltonen
AFinLA Autumn Symposium
10.11.2023, Tampere University

Monikielisten puhujien sujuvuus eri kielissä: puhetuotoksen ja kognitiivisen sujuvuuden näkökulmat
[Multilingual speakers’ fluency across languages: utterance and cognitive fluency perspectives]
Elina Lehtilä, Pauliina Peltonen & Pekka Lintunen
AFinLA Autumn Symposium
10.11.2023, Tampere University

Kognitiivinen näkökulma vieraan kielen sujuvuuteen: epäsujuvuudet S2-oppijoiden puhetuotoksissa
[Cognitive perspective on L2 fluency: disfluencies in the speech of L2 Finnish learners]
Sanna Olkkonen
AFinLA Autumn Symposium
10.11.2023, Tampere University

Kielen ja tehtävätyypin vaikutukset puheen sujuvuuteen yksilön ja vuorovaikutuksen näkökulmista
[The effects of language and task type on speech fluency from individual and interactional perspectives]
Pauliina Peltonen
AFinLA Autumn Symposium
10.11.2023, Tampere University

Multidisciplinary and Multilingual Approaches to Fluency: Projects FDF2 and MultiFluency
Elina Lehtilä, Sanna Olkkonen, Pauliina Peltonen, Magdalena Szyszka, Maarit Mutta, Outi Veivo & Pekka Lintunen
AFinLA Autumn Symposium (poster presentation)
10.11.2023, Tampere University

L1 and L2 fluency in monologue and dialogue speech: Insights from the FDF2 project
Pauliina Peltonen
Department of English research seminar
28.9.2023, University of Turku

Understanding L2 repair fluency: Perspectives of L1 repair fluency, cognitive fluency, and language anxiety
Pauliina Peltonen, Sanna Olkkonen, Magdalena Szyszka & Pekka Lintunen
The 32nd Conference of the European Second Language Association (EuroSLA 32)
2.9.2023, University of Birmingham, United Kingdom

Multilingual speakers’ utterance and cognitive fluency across languages: Combining speech production and eye-tracking
Elina Lehtilä
The 32nd Conference of the European Second Language Association (EuroSLA 32)
30.8.2023, University of Birmingham, United Kingdom

The interplay between speech fluency and gesture in L1 Finnish and L2 English task-based interactions
Pauliina Peltonen, Loulou Kosmala, Sandra Götz & Pekka Lintunen
DiSS workshop 2023
28.8.2023, Bielefeld University, Germany

Fluency across modes: Towards a more comprehensive analysis of L2 fluency
Maarit Mutta, Päivi Laine, Pekka Lintunen & Pauliina Peltonen
20th AILA World Congress
17.–21.7.2023, University of Lyon, France

The interplay between L2 speech fluency and L2 willingness to communicate in monologue speech
Magdalena Szyszka & Pekka Lintunen
20th AILA World Congress
17.–21.7.2023, University of Lyon, France

Multilingual speakers’ perceived fluency: How information about L1 speaking style affects L2 and L3 fluency assessment
Elina Lehtilä, Pauliina Peltonen & Pekka Lintunen
20th AILA World Congress
17.–21.7.2023, University of Lyon, France

What is L2 interactional fluency? Current debates and future directions linking theory, method, and assessment
Pauliina Peltonen & Clare Wright
20th AILA World Congress
17.–21.7.2023, University of Lyon, France

How access to L1 speech affects L2 and L3 fluency assessment: Evidence from multilingual speakers
Elina Lehtilä, Pauliina Peltonen & Pekka Lintunen
19th EALTA (European Association for Language Testing and Assessment) Conference
17.6.2023, University of Helsinki

Factors affecting L2 speech fluency, with a special focus on the effect of self-perceived L2 competence and communication confidence
Pekka Lintunen & Magdalena Szyszka
The Olomouc Linguistics Colloquium (Olinco)
8.-10.6.2023, Palacký University Olomouc, The Czech Republic

Katseenseurannasta uusia näkökulmia monikielisten puhujien sujuvuuden tutkimukseen
[Gaining new perspectives on the study of multilingual speakers’ fluency through eye-tracking]
Elina Lehtilä, Pauliina Peltonen & Pekka Lintunen
XLIX Finnish Conference of Linguistics
26.5.2023, University of Oulu

Affect and L2 speech fluency: qualitative analysis of L2 speech fluency markers of anxious and non-anxious advanced L2 learners
Magdalena Szyszka & Pekka Lintunen
XLIX Finnish Conference of Linguistics
26.5.2023, University of Oulu

Exploring L2 speech fluency and selected antecedents of willingness to communicate – advanced L2 learners’ self-appraisal of L2 skills and their communication confidence
Magdalena Szyszka & Pekka Lintunen
Second language learning and teaching: Taking stock and looking ahead. Celebrating the success of the journal Second Language Learning and Teaching.
15.5.-17.5.2023, Kalisz, Poland 

Multidisciplinary and Multilingual Approaches to Fluency: Projects FDF2 and MultiFluency
Elina Lehtilä, Sanna Olkkonen, Pauliina Peltonen, Magdalena Szyszka, Maarit Mutta, Outi Veivo & Pekka Lintunen
Utuling’s Research Day (poster presentation)
4.5.2023, University of Turku

Fluency and Disfluency Features in L2 Speech (project presentation)
Pauliina Peltonen
Linguistics Colloquium
12.4.2023, Philipps University Marburg, Germany

The effects of task mode and individual speaking style on L2 fluency
Pauliina Peltonen
AAAL 2023
20.3.2023, Portland, Oregon, USA

2022

The effect of language anxiety on (dis)fluent monologue speech
Magdalena Szyszka & Pekka Lintunen
Accents 22, 15th International Conference on Native and Non-native Accents of English
8.–10.12.2022, Łódź, Poland

Interactional fluency in L1 Finnish and L2 English dialogues: A qualitative study
Pauliina Peltonen
AFinLA Autumn Symposium
29.10.2022, University of Helsinki

MultiFluency: monikielisten puhujien havaittu sujuvuus
[MultiFluency: multilingual speakers’ perceived fluency]
Elina Lehtilä, Pauliina Peltonen & Pekka Lintunen
AFinLA Autumn Symposium
29.10.2022, University of Helsinki

Vieraan kielen puhujaprofiilit ja niiden kognitiiviset taustatekijät
[L2 speaker profiles and their underlying cognitive processes]
Sanna Olkkonen & Maarit Mutta
AFinLA Autumn Symposium
29.10.2022, University of Helsinki

Multilingual speakers’ speech fluency: Integrating utterance, perceived, and cognitive fluency perspectives
Elina Lehtilä
Department of English research seminar
13.10.2022, University of Turku

Facilitating L2 speech fluency development: A learner corpus approach
Pauliina Peltonen & Pekka Lintunen
The 31st Conference of the European Second Language Association (EuroSLA 31)
26.8.2022, University of Fribourg, Switzerland

Multilingual speakers’ perceived fluency: The effects of cross-linguistic differences and individual speaking style on L2 and L3 fluency assessment
Elina Lehtilä
The 31st Conference of the European Second Language Association (EuroSLA 31)
24.8.2022, University of Fribourg, Switzerland

Eye movements during L1, L2, and L3 speech production: using eye-tracking to examine fluency across multilingual speakers
Elina Lehtilä
Turku EyeLabs’ “Show What You Got!” Day
10.6.2022, University of Turku

Katseenseurannalla tietoa puheen sujuvuudesta
[Studying speech fluency with eye-tracking]
Outi Veivo & Sanna Olkkonen
XLVIII Finnish Conference of Linguistics
13.5.2022, University of Turku

Monikielisten puhujien havaittu sujuvuus: henkilökohtaisen puhetyylin ja kieltenvälisten erojen vaikutus vieraan kielen puheen sujuvuuden arviointiin
[Multilingual speakers’ perceived fluency: the effects of individual speaking style and cross-linguistic differences on the assessment of L2 speech fluency]
Elina Lehtilä, Pauliina Peltonen & Pekka Lintunen
XLVIII Finnish Conference of Linguistics
13.5.2022, University of Turku

Fluency and Disfluency Features in L2 Speech: Individual differences and personal speaking styles in L2 speech fluency
Sanna Olkkonen
Language learning, teaching and testing research group (LLTT) meeting
10.5.2022, Radboud University Nijmegen, the Netherlands

Methodological choices for L2 fluency research
Pekka Lintunen
Utuling’s Research Day
29.4.2022, University of Turku

Monikielisten puhujien havaittu sujuvuus: henkilökohtaisen puhetyylin ja kieltenvälisten erojen vaikutus vieraan kielen puheen sujuvuuden arviointiin
[Multilingual speakers’ perceived fluency: the effects of individual speaking style and cross-linguistic differences on the assessment of L2 speech fluency]
Elina Lehtilä, Pauliina Peltonen & Pekka Lintunen
Utuling’s Research Day
29.4.2022, University of Turku

Sujuvuus ja vieraan kielen oppiminen: monitahoinen ilmiö edellyttää monitieteistä tutkimusta
[Fluency and second language learning: a multifaceted phenomenon requires multidiscplinary research]
Pekka Lintunen
National Conference on Speech and Language Research
25.3.2022, Helsinki

Sujuvuus vieraassa kielessä: ei pelkkää yksinpuhelua
[Fluency in Second Language: beyond monologue]
Pekka Lintunen
Uusfilologinen yhdistys [Modern Language Society of Helsinki]
15.2.2022, Helsinki

Ääntäminen ja sujuvuus oppimiskohteina
[Pronunciation and fluency as learning targets]
Pekka Lintunen
SUKOL-koulutuspäivä [The Federation of Foreign Language Teachers in Finland in-service teachers’ training day]
5.2.2022, Tampere

2021

Fluency and Disfluency Features in L2 Speech (FDF2): Project presentation
Pekka Lintunen, Sanna Olkkonen, Pauliina Peltonen, Maarit Mutta, Outi Veivo & Elina Lehtilä
Department of English research seminar
25.11.2021, University of Turku

Monikielisten oppijoiden puheen sujuvuutta tarkastelemassa: puhetuotoksen ja havaitun sujuvuuden näkökulmat
[Examining multilingual learners’ speech fluency: focus on utterance fluency and perceived fluency]
Pauliina Peltonen, Elina Lehtilä & Pekka Lintunen
AFinLA 50th Anniversary Symposium
13.11.2021, University of Jyväskylä

Suullinen sujuvuus: mitä silmänliikkeet siitä kertovat?
[What do eye movements reveal about oral fluency?]
Sanna Olkkonen, Outi Veivo & Pekka Lintunen
AFinLA 50th Anniversary Symposium
12.11.2021, University of Jyväskylä

Understanding individual differences in foreign language fluency: how can eye-tracking help us?
Sanna Olkkonen & Outi Veivo
Brain and Language 2021
26.8.2021, University of Jyväskylä

Symposium: Interdisciplinary approaches to L2 fluency
Pekka Lintunen & Pauliina Peltonen
19th AILA World Congress
15.–21.8.2021, University of Groningen, the Netherlands

Fluency in L2 learning and use: interdisciplinary approaches and future directions
Pekka Lintunen, Maarit Mutta & Pauliina Peltonen
19th AILA World Congress
15.–21.8.2021, University of Groningen, the Netherlands

Attention control and efficiency of processing: A cognitive framework for L2 fluency
Sanna Olkkonen
19th AILA World Congress
18.8.2021, University of Groningen, the Netherlands

Connections in fluency across languages: Examining speech fluency in Finnish, Swedish, and English
Pauliina Peltonen & Pekka Lintunen
12th annual pronunciation in second language learning and teaching conference (PSLLT)
19.6.2021, Brock University, Canada

MultiFluency: Multilingual speakers’ fluency across Swedish, Finnish, and English
Pauliina Peltonen & Pekka Lintunen
Konferens organiserad av det nordiska nätverket för forskning om uttal och uttalsundervisning i ett andraspråksperspektiv (NNL2P)
14.6.2021, Linköpings University, Sweden

Fluency in L2 production & eye-tracking
Outi Veivo & Sanna Olkkonen
Turku EyeLabs’ “Show what you got!” seminar
4.6.2021, University of Turku

Sujuvuustutkimusta verkossa: haasteet ja mahdollisuudet
[Fluency research online: challenges and possibilities]
Sanna Olkkonen & Elina Lehtilä
Utuling’s Research Day
22.4.2021, University of Turku

MultiFluency: näkökulmia monikielisten puhujien sujuvuuteen
[MultiFluency: perspectives on multilingual speakers’ fluency]
Pauliina Peltonen
Utuling’s Research Day
22.4.2021, University of Turku

Monikielisten puhujien sujuvuus (MultiFluency)
[Fluency across multilingual speakers (MultiFluency)]
Pekka Lintunen
Kielivaranto, kestävä kehitys ja kiina – ilta vieraan kielen opettamisen ajankohtaisista teemoista Turun yliopistossa
15.4.2021, University of Turku

Second language speech fluency across languages: Insights from the MultiFluency project
Pauliina Peltonen
Nordic Editors & Translators (NEaT) seminar *English as a Lingua Nordica: An English of our own*
14.4.2021, Nordic Culture Point, Helsinki

Sujuvaa puhetta eri kielillä: MultiFluency-hanke
[Fluent speech in different languages: The MultiFluency project]
Pauliina Peltonen & Pekka Lintunen
Ainedidaktinen symposiumi
12.2.2021, University of Helsinki

Sujuvuustutkimusta Kieli- ja käännöstieteiden laitoksella: Hanke-esittelyt MultiFluency ja FDF2
[Fluency research at the School of Languages and Translation Studies: Projects MultiFluency and FDF2]
Pauliina Peltonen, Elina Lehtilä, Sanna Olkkonen & Pekka Lintunen
Kielen oppimisen tutkimuskeskus Lealan seminaari [Centre for Language Learning Research Leala seminar]
14.1.2021, University of Turku