GYROSCOPE

Digitaalisten ratkaisujen skenaariot, riskit ja mahdollisuudet siirryttäessä kohti vihreää ja kestävää merilogistiikkaa

GYROSCOPE tutkii merialan vihreää siirtymää tukevien älykkäiden digitaalisten ratkaisujen tarjoamia mahdollisuuksia ja niihin liittyviä riskejä. Projekti pyrkii luomaan moniulotteisen ja systeemisen kuvan kestävästä digitaalisesta siirtymästä kohti vähähiilistä merilogistiikkaa soveltamalla sidosryhmiä osallistavia prosesseja ja nykyaikaisia riskianalyysimenetelmiä sekä pohtimalla vaihtoehtoisia tapoja kestävän siirtymän toteuttamiseen.

Hanketta koordinoi Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja mukana partnereina ovat Merikotka –  Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys, Aalto-yliopisto sekä Helsingin yliopisto.

Tutkimushankkeelle on myönnetty vuosina 2023–2025 Euroopan unionin elpymisvälinerahoitusta (NextGenerationEU) Suomen Akatemian kautta projektinumerolla 353056.

Lue lisää

Ajankohtaista