Coder

Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys hakee pätevää ja motivoitunutta tutkijaa/koodaajaa

Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys hakee pätevää ja motivoitunutta TUTKIJAA/KOODAAJAA automatisoimaan asiantuntijoiden kausaaliajattelua kuvaavien mallien edustaminen kvantitatiivisina todennäköisyyspohjaisina Bayes-verkkoina osana Suomen Akatemian rahoittamaa GYROSCOPE-projektia. Luotua koodia käytetään osallistavassa ennakointimallinnusprosessissa, jolla pyritään auttamaan merenkulkualan sidosryhmiä ymmärtämään paremmin omaa tilannekuvaansa sekä tunnistamaan keskeisiä riski- ja resilienssitekijöitä.

Keskeiset tehtävät

  • Käytössä olevan siirtoalgoritmin läpikäynti ja mahdollinen päivittäminen.
  • Ehdollisten todennäköisyystaulukoiden luomiseen tarvittavan R- tai Python-koodin laatiminen sovittua logiikkaa noudattaen.

Toivomme hakijalta

  • kykyä osallistua algoritmin suunnitteluun ja tuottaa koodia itsenäisesti (R tai Python);
  • ehdollisen todennäköisyysjakauman ja diskreetin muuttujan käsitteiden tuntemusta;
  • aiempaa kokemusta bayesiläisestä päättelystä ja Bayes-verkoista;
  • valmiuksia osallistua menetelmää käsittelevän tieteellisen käsikirjoituksen laatimiseen.

Paikka on avoinna 1.9.2023–29.2.2024 väliselle ajalle (6 kuukautta), ja työtä voidaan tehdä myös osa-aikaisesti. Tehtävän palkkaus koostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta sekä henkilökohtaisesta palkanosasta, joka perustuu hakijan pätevyyteen ja kokemukseen sovitun mukaisesti.

Hakemus

Lähetä hakemuksesi viimeistään 21.5.2023 sähköpostitse toiminnanjohtaja Anna Kiiskille (anna.kiiski@merikotka.fi) ja kirjoita aihekenttään ”Gyroscope-ohjelmoija”. Hakemuksessa tulisi olla lyhyt (enintään 1 sivun mittainen) motivaatiokirje palkkatoiveineen sekä CV. Lisätietoja tehtävästä ja hakemuksesta saat tutkimusjohtaja Annukka Lehikoiselta, annukka.lehikoinen@merikotka.fi, puh. +358 50 5519 288.


MerikotkaMeriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus (Merikotka) on erikoistunut meriliikenteen, -kuljetuksen ja -logistiikan monitieteiseen tutkimukseen, jossa otetaan kattavasti huomioon turvallisuuteen, ympäristöön ja talouteen liittyviä seikkoja. Keskuksen puitteissa toimivan tutkimusyhteisön yhteinen visio on merenkulun kestävyyden laaja-alainen edistäminen. Tutkimustyö on ongelmalähtöistä ja ratkaisukeskeistä, ja siinä pyritään tuottamaan tieteellisesti päteviä vastauksia sekä toteuttamiskelpoisia ratkaisuja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja ympäristöön liittyviin kysymyksiin ja haasteisiin.

Hyvän yhteiskunnallisen päätöksenteon tulee perustua tieteellisesti vahvistettuun tietoon. Merikotkan asiantuntijuus perustuu Helsingin yliopistossa, Aalto-yliopistossa, Turun yliopistossa sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (XAMK) tehtävään tutkimustyöhön. Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys (Merikotka) toimii yliopistojen yhteisiä tutkimusprojekteja koordinoivana, hallinnoivana sekä tukevana katto-organisaationa. Tutkijaverkostoomme kuuluu tällä hetkellä 26 asiantuntijaa.