Ihmisluonto on kroonisen uteliaisuuden ja parantumattoman tuntemattoman pelon yhteentörmäys.