AHA eli Aallonharjalle

Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa koottiin viime syksynä edellisinä vuosina tehtyä meriaiheista tutkimusta. Kartoitimme tutkimuskenttää pitäen silmällä Turun yliopiston tutkimuksen profilointia, jossa yksi kuudesta temaattisesta painopisteestä on meri- ja merenkulku. Samalla saimme joukon yliopiston ihmistieteelliseen merentutkimukseen erikoistuneita tutkijoita koottua saman pöydän ääreen. Päätimme jatkaa yhteydenpitoa ja lisätä yhteistyötä eri oppiaineissa ja tieteenaloilla tehtävän meritutkimuksen välillä. Helmikuun alussa kokoonnuimme uudelleen ja tuolloin syntyi ajatus humanistisesta ja yhteiskuntatieteellisestä meritutkimuslaboratoriosta, joka sai nimekseen AHA eli Aallonharjalle.

TUTK_Latva_Kuva1

AHAa voidaan luonnehtia laveasti Turun yliopistossa toimivaksi mereen tai muihin vesistöihin liittyväksi humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ja opetuksen laboratorioksi. Tällä hetkellä sen tärkein tavoite on koota yhteen Turun yliopiston piirissä toimivia tutkijoita, joiden tutkimus liittyy yliopiston uuden strategian meri ja merenkulku -teemakokonaisuuteen. Syksyn kokoontumisessa tunnistettiin kuusi näkökulmaa, joiden kautta olemme lähteneet kokoamaan meritutkijoiden joukkoa:

  • Kulttuuriperintö
  • Kulttuurinen kestävyys
  • Ihmisen ja luonnon vuorovaikutus
  • Merihistoria
  • Rannikko- ja valuma-alueet
  • Meri, mielikuvitus ja inhimillinen kokemus

TUTK_Latva_Kuva2

AHA järjesti 1. huhtikuuta ensimmäisen tutkimuspäivän, jonka yhteydessä määritteltiin tarkempia suuntaviivoja laboratorion toiminnalle ja kehitettiin sitä vastaamaan yliopistomme ihmistieteellisten meritutkijoiden intressejä. AHAn tulevista tutkimuspäivistä, seminaareista, kuukausiesitelmistä ja muusta toiminnasta tiedotetaan AHAn verkkosivuilla.

Otto Latva on kulttuurihistorian tohtorikoulutettava ja AHA:n organisointiryhmän jäsen.