Aika kuluu, Pyhä Urho pysyy

Folkloristiikan, kansatieteen ja uskontotieteen opiskelijoiden ainejärjestöjen ylläpitämä Pyhän Urhon päivä täytti tänä vuonna kolmekymmentä vuotta. Vuodesta 1987 järjestettyyn juhlaan kuuluu päivällä järjestettävä Pyhän Urhon näytelmä sekä illalla järjestettävä Pyhän Urhon juhla.

Pyhä Urho karkottaa heinäsirkat lausumalla taikasanat: ”Heinäsirkka, heinäsirkka, mene täältä hiiteen!” Kuva: Tuomas Hovi

Pyhän Urhon perinne luotiin Yhdysvalloissa 1950-luvulla alun perin leikkimieliseksi vastareaktioksi amerikanirlantilaisten Pyhän Patrickin päivän vietolle. Vuosikymmenten kuluessa St Urho’s Day’sta on muodostunut tärkeä amerikansuomalaisten vuotuisjuhla. Päivää juhlitaan karnevalistisessa hengessä kaikkialla Pohjois-Amerikan suomalaisalueilla. Urhon kunniaksi on pysytetty patsaita ja perustettu Facebook-sivuja.

Kolmekymmentä vuotta on hyvä saavutus mille tahansa perinteelle. Erityisen hyvä saavutus se on pienten oppiaineiden opiskelija-ainejärjestöille. Koska ainejärjestöperinne ja -toiminta ovat erittäin riippuvaisia kulloisestakin ainejärjestön hallituksen kokoonpanosta, on erilaisten perinteiden säilyminen ja säilyttämien haastavaa. Pyhän Urhon perinteen jatkuminen ja säilyminen ei myöskään ole aina ollut itsestään selvää.

Alun perin Pyhän Urhon näytelmä oli folkloristiikan päätoimisen tuntiopettajan Lassi Saressalon ja uskontotieteen päätoimisen tuntiopettajan Hannu-Pekka Huttusen kenttätyökurssin yhteydessä tehty kokeilu synnyttää uusi perinne. Seuraavana vuonna kun näytelmä järjestettiin toisen kerran, oli vetovastuu jo annettu ainejärjestöjen harteille. Ainejärjestöjen yhteistyö hiipui 1990-luvun lopulla ja Pyhän Urhon näytelmä jäi folkloristiikan ja kansatieteen ainejärjestö Nefa-Turku ry:n järjestettäväksi.

Vuoden Urhoiksi 2017 valittiin Pyhän Urhon Turun perinteen kehittäjät Hannu-Pekka Huttunen (vas.) ja Lassi Saressalo. Kuva: Tuomas Hovi.

Vuonna 1999 Nefan hallitus päätti antaa Pyhän Urhon näytelmän ensimmäisen vuoden opiskelijoiden järjestettäväksi ja siitä lähtien näytelmän toteutus on ollut ensimmäisen vuoden opiskelijoiden vastuulla. Tämä päätös osoittautui erinomaiseksi ja mahdollisesti myös koko perinteen säilymisen kannalta elintärkeäksi. Samalla myös perinteen luonne muuttui. Näytelmän järjestämisestä tuli ensimmäisen vuoden opiskelijoiden perinne, eräänlainen initiaatioriitti kulttuurien tutkimuksen opiskelijaksi.

Pyhän Urhon näytelmä esitettiin pitkään Fennicumilla. Syksyllä 2012 kulttuurien tutkimuksen oppiaineet muuttivat Fennicumista Sirkkalan kasarmille ja keväästä 2013 lähtien Pyhän Urhon näytelmää onkin esitetty Minervan ja Artiumin välissä sijaitsevassa nivelosassa. Vuonna 2015 perinne palasi juurilleen, kun folkloristiikan ja kansatieteen ainejärjestö Nefa ry ja uskontotieteen ainejärjestö Nirvana ry yhdistyivät Seita ry:ksi ja uskontotieteen opiskelijat palasivat perinteen pariin.

Tänä vuonna perinne täytti kolmekymmentä vuotta ja näyttää siltä, että Pyhää Urhoa juhlitaan Turussa vielä monena vuonna tulevaisuudessakin.

Tuomas Hovi on folkloristiikan post doc -tutkija.

Lue Pyhästä Urhosta lisää Hiiskutun numerosta 1/2012.