Aikamatkoja utopioiden ja nostalgian Eurooppaan

Kaipaus toiseen, nykyhetkeä parempaan, aikaan ja paikkaan on moderniin maailmaan ja erityisesti eurooppalaiseen kulttuuriin liittyvä ilmiö. Sekä menneisyyteen että tulevaan suuntautuva unelmointi ja kuvittelu ovat antaneet toivoa, mahdollisuuden rakentaa identiteettiä ja luoda suuria kertomuksia. Paremman maailman etsiminen toisesta ajasta tuntuu sitä houkuttelevammalta, mitä kaoottisempana me oman aikamme koemme.

AJANK_Grönholm_kuva

Kaipaava moderni. Nostalgian ja utopian kohtaamisia Euroopassa 1600-luvulta 2000-luvulle on historian- ja taiteentutkijoiden kirjoittama ja vertaisarvioitu artikkelikokoelma. Tekijät kysyvät, mikä yhdistää kadotettua paratiisia kaihoavaa nostalgikkoa ja ihanneyhteiskuntaa tavoittelevaa utopistia. Nostalgian ja utopian kohtaamiset liittyvät usein kaipuuseen, joka on tulevaisuuden sijasta kohdistunut menneisyydessä kuviteltuihin tulevaisuuksiin sekä menneisyyteen projisoituihin, mutta vielä toteutuviksi odotettuihin unelmiin. Teoksen kahdeksan esimerkkitapausta ja laaja johdantoartikkeli luotaavat eurooppalaisen ajattelun ja kulttuurin kehitystä uuden ajan alusta myöhäismoderniin aikakauteen saakka.

Nostalgia ja utopia ovat 2010-luvullakin ajankohtaisia teemoja. Vahvat ideologiat, kuten nationalismi ja sosialismi, menettivät eurooppalaisessa kulttuurissa suuren osan viehätysvoimaansa 1960-luvun lopulle tultaessa. Tämän kehityksen kääntöpuolena nousivat 1900-luvun viimeisinä vuosikymmeninä nostalginen kaiho ja menneisyyteen kohdistunut mielikuvitus monissa muodoissaan. 2000-luvun globaalin kulutuskulttuurin sekä paikallisten ja kansallisten kulttuurien eloonjäämiskamppailun paineissa on kaihottu niin lähelle kuin kauas menneisyyteen. Olemme usein etsineet menneisyydestä parempia tulevaisuuksia kuin mitä nykyhetki on eteemme avannut.

On silti syytä muistaa, että nostalginen suhde menneeseen eri muodoissaan on korvannut tulevaisuuden unelmia ja sekoittunut niiden kanssa jo usein ennen omaa aikaamme. Tyytymättömyys ja toivo paremmasta ovat ainakin 1700-luvulta lähtien voineet suuntautua niin menneeseen kuin tulevaan. Menneisyydestä on kaihottu paluuta myyttiseen alkukotiin tai paratiisiin, mutta yhtä lailla kaipuu on saattanut kohdistua mahdollisiin tulevaisuuksiin ja historian taitekohtiin. Teoksemme käsittelee kaipuuta toiseen aikaan ja paikkaan modernina ilmiönä, joka voidaan nähdä jopa länsimaisen kulttuurin yhtenä peruspiirteenä.

Kaipaava moderni. Nostalgian ja utopian kohtaamisia Euroopassa 1600-luvulta 2000-luvulle, toim. Pertti Grönholm ja Heli Paalumäki. Historia mirabilis 11. Turun Historiallinen Yhdistys, 2015. 321 sivua.

Lisätietoja:

Pertti Grönholm, Heli Paalumäki, Louis Clerc