Arkisto tulee tutkijan luo

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkisto (HKT-arkisto) vastaa tutkimustyön haasteisiin, helpottaa yliopistolla opettavien arkea ja tarjoaa ideoita ja tutkimusaineistoja sekä tutkijoille että opiskelijoille. Aloitin työni HKT-arkistossa kesällä ja olen taustaltani sekä tutkija että opettaja ja arkistoalalle koulutettu. Näenkin tutkimusarkiston tiedonkulun pisteenä, jossa tutkimuksen, opettamisen ja opiskelun haasteet ja ilot risteävät.

Digitoimattomat ja käyttörajoitetut aineistot ovat HKT-arkiston tiloissa Teutorissa. Kirsi Hänninen auttaa niiden löytämisessä. Kuva: Maija Mäki

Monipuolisia aineistoja ja tulkinnan mahdollisuuksia 

HKT-arkisto pitää sisällään historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen oppiaineiden kokoelmia, jotka ovat avoinna tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön. Aineistoja löytyy muun muassa saamelaisesta uskomus- ja kertomusperinteestä, varsinaissuomalaisesta pitoperinteestä, Perun kansanlääkinnästä ja suomalaisten siirtolaisuudesta. Kansallisesti ja kansainvälisestikin merkittävät kokoelmat sisältävät kymmeniä tuhansia valokuvia, satoja tuhansia kyselyvastaussivuja sekä muun muassa käsikirjoituksia, litteraatioita ja tuhansia tunteja ääninauhoja.

Tutkijoille arkisto on kenttä, jossa tulkinnat eivät koskaan ehdy. Syyskuukausina arkistossa on käyty tutkimassa muun muassa merimiehiä, kyläyhteisöjä ja oppihistoriaa. Arkisto on aarreaitta myös opetusaineistoa etsiville yliopistossa opettaville henkilöille ja opiskelijoille, jotka miettivät tutkielmiensa aiheita ja aineistoja.

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opiskelija Matias Säily perehtyy arkistossa herätysliike-kyselyn vastauksiin ja liikkeisiin kuuluneiden haastatteluihin. Aineiston sisällöllisen monipuolisuuden lisäksi on ollut mielenkiintoista tarkastella vastauksista erityisesti sitä, millaisia yhtäläisyyksiä 1960–1970-luvulla herätysliikkeisiin kuuluneiden ajattelussa ja toimintatavoissa on tähän päivään, Säily sanoo. Kielentutkijana häntä kiinnostavat myös vastausten murteellisuus ja sanasto. Kuva: Kirsi Hänninen.

Apua aineistonhallintaan

Tutkijoita ovat puhuttaneet avoimen tieteen, tutkimusaineistojen avaamisen ja tiedonhallintasuunnitelman haasteet. Näihin HKT-arkisto vastaa tarjoamalla aineistonsa sinne arkistoiville tutkijoille apua aineistonhallintasuunnitelman tekemisessä sekä vakuuden aineiston järjestämisestä, säilyttämisestä ja tiedeyhteisön käyttöön saattamisesta. Arkisto, kuten tieteellinen tutkimuskin, on prosessi: arkistossa käsitellään ja ymmärretään aineistonhallintaan kuuluvat kysymykset ideoinnista jatkokäyttöön.

HKT-arkisto Turun yliopiston mediapankissa

Tänä syksynä arkisto on ryhtynyt tuomaan digitoituja ja digitaalisia aineistojaan Turun yliopiston mediapankkiin. Aineiston julkaiseminen on aloitettu museologian valokuvista ja aineistoa kartutetaan jatkuvasti. Mediapankissa käyttäjä pääsee selaamaan kuvia sekä aineistojen kuvailutietoja. Selailu edellyttää utu-tunnusta tai vierailijatunnusta, ja aineistoja voi tilata tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön. Mediapankki on Finnan kanssa yhteensopiva, ja ajan myötä mediapankissa olevat kuvailutiedot tulevat Finnaan Haka-tunnuksella selailtaviksi ja siten laajan akateemisen yhteisön käyttöön.

Kirsi Hänninen työskentelee historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkistossa yliopisto-opettajana.

Arkiston sähköposti: kultutarkisto@lists.utu.fi