Arkistoalan opetus uudistuu

Vuodesta 2006 toiminut Turun yliopiston ja Åbo Akademin arkistolinja on ollut yksi parhaiten humanistisessa tiedekunnassa työllistävistä opintokokonaisuuksista. Tähän mennessä linjalta valmistuneet ovat työllistyneet nopeasti esimerkiksi arkistopäälliköiksi, arkistonhoitajiksi, tietopalvelusuunnittelujoiksi ja tohtorikoulutettaviksi. Opinnot ovat selkeästi vastanneet työelämän tarpeita, mutta nopeasti kehittyvällä alalla myös koulutuksen on uudistuttava.

Arkistolinja muuttuu syksyllä 2014 arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnoiksi, jotka muodostavat jatkossa 120 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden. Yhteys ylempään arkistotutkintoon päättyy arkistolaitoksen luopuessa tutkintojen myöntämisestä ja koulutuksen siirtyessä kokonaan yliopistoihin. Opinnot muuttuvat samankaltaiseen muotoon kuin Tampereen, Itä-Suomeen ja Oulun yliopistoissa.

Uusien opintojen suunnittelussa on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota opiskelijoiden työelämässä tarvitsemiin taitoihin. Arkistoalaan kiinteästi liittyvän lainsäädännön opetusta on syvennetty vierailuluennoitsijan antamalla opetuksella. Yhteistyö IT-laitoksen kanssa takaa opiskelijoille entistä paremmat tietotekniset valmiudet ja pohjan ymmärtää sähköisen asianhallinnan haasteita. Opintojen tärkeimpiä valtteja on edelleen yhteensä 6 kuukauden mittainen työharjoittelu, minkä kautta voi kerätä niin työkokemusta kuin kontaktejakin.

Mukaan tulee kolme uutta oppiainetta. Jatkossa opiskelijoiden pääaineena voi olla Turun yliopistossa folkloristiikan ja Suomen historian lisäksi kansatiede. Åbo Akademissa vaihtoehdot laajenevat pohjoismaisesta historiasta etnologiaan ja folkloristiikkaan. Uutta on myös se, että hakeminen on mahdollista mistä tahansa humanistisen tiedekunnan pääaineesta. Pääaineen vaihdon voi tehdä opintojen alkaessa ja siltaopintojen avulla tullaan varmistamaan opiskelijoiden riittävät tiedot uudesta pääaineestaan.

Maisteriopintojen vahvuuksia ovat kaksikielisyys sekä selkeä humanistinen suuntautuminen. Linjalta valmistuvilla on hyvät valmiudet työskentelyyn sekä historiallisten arkistojen parissa että sähköisen asianhallinnan maailmassa. Työpaikka voi löytyä muistiorganisaatiosta, valtion ja kuntien hallinnosta tai yksityiseltä puolelta. Opiskelijoita arkistolinjalle valitaan enintään 15 ja hakuaika maisteriopintoihin päättyy 11.4.2014. Lisätietoja löytyy historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen verkkosivuilta.

Taina Saarenpää on Suomen historian tohtorikoulutettava joka on toiminut arkistolinjan opintojen uudistamisen koordinaattorina.