Arkistot, yhteiskunta ja aktivismi

Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot ja Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkisto järjestivät Archives, Communities and Activism -seminaarin 12. huhtikuuta 2019.

Seminaarin puhujina olivat HKT-laitoksella Fulbright-tutkijana vieraillut Rachel F. Seidman (Southern Oral History -ohjelma, University of North Carolina), folkloristiikan professori Katherine Borland (The Ohio State University) sekä Turku Institute for Advanced Studies (TIAS) -tutkijakollegiumin kollegiumtutkija Tuula Juvonen. Seminaarissa pureuduttiin arkistojen hiljaisuuteen, yhteisöihin ja eettiseen arkistointiin sekä tietysti arkistoaktivismiin.

Arkistoaktivismi puuttuu tapaan arkistoida enemmistön tärkeäksi määrittelemiä asioita

Rachel F. Seidman tiivisti sen, mitä arkistoaktivismi käytännössä tarkoittaa: se on aktivismin dokumentointia tai aktivistien tukemista. Kukin esitelmöitsijä kertoi omista projekteistaan, joihin liittyi arkistoaktivismia. Katherine Borland kertoi OSU:n perinnearkiston (The Folklore Archives) perustaneesta ohjelmasta, joka kerää muistitietoa ja muuta aineistoa El Salvadorissa sisällissodan aikana toimineiden avustustyöntekijöiden työstä. Seidmanin Etelä-Carolinassa luotsaama ohjelma puolestaan paljasti, miten muistitieto selittää muutokset etelän kartoissa, ja Juvonen kertoi työstään, jossa on nostanut esiin seksuaalivähemmistöjen historiaa Suomessa.

Seidman (vas.), Juvonen ja Borland kuuntelevat osallistujien keskustelua intensiivisesti.

Arkistoaktivismi puuttuu tapaan arkistoida vain enemmistölle tärkeäksi koettuja asioita. Vähemmistöjen ääni on jäänyt kuulumattomiin arkistoissa eri puolilla maailmaa. Seminaarissa todettiin, kuinka näihin hiljaisuuksiin pureutumalla saadaan myös aikaisemmin unohduksiin jääneet osaksi historiaa. Esimerkiksi seksuaalisuus on aina ollut monimuotoista ja kartat paljastavat asutusta sieltä, missä sitä ei uskottu olleen. Toisinaan jokin vähemmistö on saattanut jäädä kokonaan unohduksiin, esimerkiksi tapauksissa, joissa valokuvaaja on ikuistanut vain enemmistöä.

Arkistoaktivismi auttaa vaietun tiedon tallettamisessa

Arkistoaktivismiin tiivistyy arkistojen nykytavoite kuvata koko yhteiskuntaa ja säilyttää yhteinen tieto. Tietoa pyritään tallentamaan mahdollisimman kattavasti ja kokonaisvaltaisesti paitsi nykyajasta myös menneistä hetkistä. Seminaarissa oltiin yksimielisiä siitä, että kuinka tärkeää on pienille yhteisöille, että voivat kiinnittyä yhteiskuntaan myös yhteisen historian kautta. Arkistoaktivismin avulla saadaan talteen vaiettuja asioita ja tabuja, sekä annetaan kaikille mahdollisuus löytää omat juurensa. Kaikilla on oikeus tulla muistetuksi.

Aktiivisen muistamisen ohella on pidettävä mielessä, että jokaisella on myös oikeus tulla unohdetuksi.

Karoliina Kaleva-Hentunen (teksti ja kuvat) opiskelee arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnoissa ja on harjoittelijana HKT-arkistossa.