Ateismin uusi näkyvyys

Ateistinen bussikampanja, Richard Dawkins, Vapaa-ajattelijain liiton kampanja ”Vaihda Raamattusi pornoon”, Ylen uskontokriittinen radio-ohjelma ”Jumalaa ei ole!”, Eroa kirkosta –verkkosivusto, Kari Enqvistin uskontokriittiset kirjoitukset ja kannanotot. Nämä ovat esimerkkejä viime vuosina kasvaneesta ateismin ja uskontokritiikin medianäkyvyydestä.

TUTK_Taira_kuvaKirjani Väärin uskottu? Ateismin uusi näkyvyys (Eetos 2014) tarkastelee ateismia ja uskontoa koskevaa julkista keskustelua. Se osoittaa erilaisia laadullisia ja määrällisiä aineistoja tutkien, miten, miksi ja missä muodossa ateismista on tullut näkyvä keskustelunaihe niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Se ehdottaa, että äänekkäimpien ateistien ja heidän vastustajiensa jäsennykset tarvitsevat rinnalleen keskustelua rikastuttavaa ja monipuolistavaa uskonto- ja kulttuuritieteellistä otetta uskonnosta ja ateismista.

Ajatus ateismia käsittelevästä teoksesta syntyi Turussa vuonna 2008, kun vietin kesän ystäväni asunnossa, jossa ei ollut televisiota. Iltaisin katsoin internetistä dokumenttielokuvia, luentoja ja väittelyitä. Pian huomasin etsiväni yhä useammin ateismiaiheista materiaalia ja pohtivani heidän tapaansa hahmottaa uskontoa sekä mahdollisia tulkintoja, miksi Dawkinsin ja kumppaneiden versio ateismista puhuttelee ihmisiä ja saa runsaasti tilaa mediassa. Nyt, vuosia myöhemmin, tuosta kipinästä on valmistunut kirja.

Kauan siinä kesti, mutta lopputuloksena on muuta kuin hiiri räätälinä -sadun tuluskukkaro. Lähdin aluksi kirjoittamaan kevyttä, esseististä tietokirjaa. Käsikirjoitus muuttui ajan kuluessa tietopohjaltaan vankemmaksi ja siihen tuli mukaan paljon käsikirjamaisuutta. Lopputuloksena on laajin suomalaisen suomeksi kirjoittama teos ateismista.

Teoksessa käsitellään nykypäivän keskustelua uskonnosta ja ateismista niin Suomessa kuin ulkomailla. Siinä arvioidaan kriittisesti luonnontieteen ylivertaisuutta ja uskonnon haitallisuutta ja virheellisyyttä julistavien ”uusateistien” julkilausumia, mutta samalla näytetään, millaisille retorisille strategioille kristinuskon puolustajat näkemyksensä rakentavat. Lisäksi nykypäivän ateisteja verrataan menneisyyden tunnetuimpiin ateisteihin.

Teos toimii myös käsikirjana. Kun oikealla tavalla ravistaa, sieltä löytyy vastauksia siihen, mitä tiedämme ateismista.

Teemu Taira on uskontotieteen dosentti.