Blogit, vlogit ja toiminnallisuus osaksi yliopisto-opetusta

Kuinka digitaalisia ja toiminnallisia opetusmenetelmiä voidaan hyödyntää osana yliopisto-opetusta? Pohjoismaisten kielten syventävien opintojen kurssilla ajankohtaiseen tutkimukseen tutustuttiin esimerkiksi blogin, vlogien sekä QR-koodisuunnistuksen avulla.

Ajankohtaista tutkimusta pohjoismaisten kielten alalta on syventävien opintojen kurssi, jonka tavoitteena on tutustua Turun yliopistossa tehtävään pohjoismaisten kielten alan tutkimukseen. Kurssilla oppiaineen henkilökunta sekä tutkijat kertovat omista tutkimusaloistaan.

Saadessani kurssin opetettavakseni tälle syksylle halusin kokeilla opettaa kurssia aiemmasta poikkeavalla tavalla. Aiemmin kurssilla käytetyn oppimispäiväkirjan sijaan vierailuluennoista kerrottiin kurssiblogissa. Opiskelijat olivat pareittain vastuussa eri viikkojen blogiteksteistä ja muiden opiskelijoiden tehtävänä oli kommentoida blogitekstejä.

Suullinen kielitaito mukaan arviointiin vlogien ja podcastien avulla

Blogin lisäksi kurssin arviointi perustui kolmeen kurssitehtävään. Opiskelijoiden tuli kurssin aikana tehdä kaksi vlogia/podcastia sekä sähköinen posteri, jossa opiskelija esittelee oman tutkimusideansa. Vlogeissa opiskelijat esittelivät jonkin heitä kiinnostavan tutkimusalueen, metodin tai teorian sekä kuvasivat, mitä kaikkea he oppivat kurssin aikana.

Opiskelijat saivat valita, tekivätkö he vlogin vai podcastin, koska en halunnut pakottaa ketään kuvaamaan itseään. Tärkeää kuitenkin oli, että kirjallisten tehtävien sijaan kurssityöt olivat suullisia. Näin sain yhdistettyä suullisen kielitaidon harjoittelun osaksi muuten varsin teoreettista tutkimuspainotteista kurssia.

Tutkimusartikkeleiden käsittely toiminnallisin keinoin

Kurssin aikana oli myös kaksi artikkelituntia, jolloin käsittelimme tutkimusartikkeleita. Artikkelitunteja ennen jaoin opiskelijat ryhmiin, joissa jokainen oli vastuussa yhdestä artikkelista. Jokaisen tehtävänä oli ennen artikkelituntia lukea artikkeli sekä tehdä siitä tiivistelmä. Muiden ryhmäläisten tuli lukea tiivistelmät ennen artikkelituntia.

Tunneilla artikkeleita käsiteltiin toiminnallisin keinoin. Ensimmäisellä tunnilla olin suunnitellut opiskelijoille QR-koodisuunnistuksen. Toisella tunnilla artikkeleihin tutustuttiin esimerkiksi juoksusanelun sekä luokkaan piilotettujen käsitteiden avulla.

Kurssipalautteissa opiskelijat kehuivat erityisesti artikkelitunteja sekä monipuolisia opetusmetodeja. Myös kurssiblogi sai positiivista palautetta.

> Tutustu kurssiblogiin: Aktuell forskning i nordiska språk 2019


Kirjoittaja on pohjoismaisten kielten jatko-opiskelija.