COPIUS – fennougristien käytäntöyhteisö

Turun suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linja on kolmen viime vuoden ajan (2015–2018) osallistunut Integrating Finno-Ugric Studies in Europe (INFUSE) -ohjelmaan, joka oli osa Euroopan unionin rahoittamaa Erasmus+ -kokonaisuutta (KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices). Kahdeksan eurooppalaisen yliopiston (Turku, Wien, Szeged, Tartto, Uppsala, München, Hampuri, Helsinki) fennougristiikan oppiaineiden muodostaman yhteisön perustutkinto- ja jatko-opiskelijat osallistuivat verkostossa vuosittaisiin talvikouluihin ja kesätyöpajoihin ja suorittivat ohjelman tuottamia verkkokursseja. Koska kaikki fennougristiikan yksiköt ovat pieniä, ne eivät yksin kykene antamaan opetusta kaikissa suomalais-ugrilaisissa kielissä eivätkä perehdyttämään opiskelijoitaan laaja-alaisesti kielitieteen teorioihin ja paradigmoihin. INFUSE tarjosi opiskelijoillemme kaikkea tätä ja auttoi lisäksi heitä verkostoitumaan jo opiskeluvuosinaan Euroopan-laajuisesti.

Copiuksen ohjausryhmä kokoontui lokakuun alussa Uppsalan yliopistoon polkaisemaan hankkeen liikkeelle. Pöydän ympärillä (vasemmalta) Josefina Budzisch (Hampuri), Bogáta Timár (Budapest), Katalin Sipöcz (Szeged), Elena Skribnik (München) ja sparraajana tutkimusjohtaja Vesa Korhonen Tampereen yliopiston Korkeakoulutus muutoksessa -hankkeesta. Kuva: Sirkka Saarinen.

INFUSE päättyi elokuussa. Uusi hakemus samaan ohjelmaan pantiin vireille jo talvella Uppsalan yliopiston koordinoimana. Juhannusaaton ilouutisena tuli tieto myönnetystä apurahasta seuraavaksi kolmeksi vuodeksi: Community of Practice in Uralic (Finno-Ugric) Studies eli COPIUS. Toimintamalli (talvikoulut, kesätyöpajat, verkkokurssit) on sama kuin INFUSE:ssakin. Päämääränä on luoda fennougristisen tiedon kokoamista ja tuottamista varten niin sanottu community of practice, käytäntöyhteisö, ja sitouttaa opiskelijat siihen osallistamalla heidät alusta alkaen interaktiivisesti tiedon arvioimiseen ja sen tuottamiseen. Tarkoitus on rakentaa virtuaalinen oppimisalusta ja laatia sille pysyviä oppimateriaaleja, joita alan toimijat voivat käyttää projektin loputtuakin.

COPIUS-verkostossa on aiempien kahdeksan yliopiston lisäksi mukana myös Budapestin yliopisto. Opetus käynnistyy helmikuun 2019 alkupuolella Hampurin yliopiston järjestämässä talvikoulussa, jossa opetetaan nganasanin kieltä ja perehdytään työpajoissa lauseen informaatiorakenteeseen ja evidentiaalisuuden ilmaisemiseen Siperian uralilaisissa kielissä. Kevään verkkokurssi muodostaa aina kesätyöpajan kanssa sulautuvan oppimisen (blended learning) kokonaisuuden: ensi vuonna Wienin yliopiston tuottamaan itämarin verkkokurssiin liittyy kesäkuussa Turussa järjestettävä länsimariin ja marilaiseen kulttuuriin keskittyvä työpaja. Seuraavina vuosina perehdytään muun muassa inarinsaameen, hantin kieleen sekä kenttätyömenetelmiin, leksikologiaan ja etymologiseen tutkimukseen.

Sirkka Saarinen on suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori.