Läppäri auki terassilla aurinkoisessa vuoristo- ja järvimaisemassa, ruudulla CORDIALIS

CORDIALIS tarjoaa pedagogisia materiaaleja etäviestintään

Monikansallinen CORDIALIS-hanke tuottaa pedagogisia materiaaleja hybridiopetukseen ja -vuorovaikutukseen sekä tukee paikallisen kulttuuriperinnön antia koulutuksessa ja digimarkkinoinnissa.

Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitos on ollut mukana CORDIALIS-hankkeessa (Connecting remote areas through digital competences and cultural heritage) runsaan vuoden. Sen aikana on ehditty tuottaa jo runsaasti pedagogista materiaalia kohderyhmille, joita ovat kieltenopettajat, aikuiskouluttajat, käsityöläiset sekä kulttuurikentän ammattilaiset. Tässä artikkelissa esittelemme jo luotuja materiaaleja, jotka ovat ilmaiseksi saatavissa hankkeen nettisivuilla viidellä eri kielellä: englanti, italia, liettua, ranska ja suomi.

Etäviestinnän kehittämistä kysymys/vastauskortein ja podcastein

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa CORDIALIS-tiimi pyrki ratkaisemaan etäviestinnän haasteita tarjoamalla käytännönläheisiä oppimisvälineitä ja -keinoja ryhmätöihin sekä vertaisoppimisen, motivaation ja autonomisuuden reflektointiin. Tiimi loi pedagogisen manuaalin, joka esittelee yleisempiä etäviestinnän ongelmia vuorovaikutuksen, motivaation ja ryhmänhallinnan näkökulmasta) ja tarjoaa niihin yksinkertaisia ratkaisukeinoja. Manuaalin lisäksi laadittiin 36 kysymys/vastauskorttia, jotka tarjoavat ratkaisuja yleisimpiin etäviestinnän ongelmatilanteisiin, esimerkiksi siihen, kuinka käyttää chattiä viestintäkeinona. Muutamasta tarkasti valitusta etäviestinnän haasteesta löytyy myös 12 videopodcastia.

Käsityöläisten tukemista ja kulttuuriperinnön arvostamista

Hankkeen toisessa vaiheessa CORDIALIS-tiimi on keskittynyt käsityöläisten ja kulttuuriperinnön tukemiseen. Tiimi on luonut pedagogisen työkalupakin, jonka on tarkoitus rohkaista ja kannustaa eri alojen käsityöammattilaisia verkostoitumaan, luoda uusia oppimis- ja verkostoitumismahdollisuuksia kulttuuri- ja kaupunkikeskuksista etäällä asuville ihmisille ja vahvistaa kulttuuri-identiteetin rakentumista.

Pedagogiseen työkalupakkiin kuuluu kolme eri manuaalia. Ensimmäisessä manuaalissa esitellään käsityöalan tilannetta Italiassa, Liettuassa, Ranskassa ja Suomessa sekä erilaisia digimarkkinointikeinoja käsityötuotteiden myyntiin ja erilaisia aktiviteetteja kulttuuriperinnön tukemiseksi; esimerkiksi sulmonalaisten/italialaisten konfettikukkien valmistustyöpaja. Toisessa manuaalissa kerrotaan, millaisia tuloksia kyseisten aktiviteettien testausvaiheesta sosiaalisessa mediassa saatiin: esimerkiksi Turun yliopiston Instagram-tarinoissa testattiin visa-toimintoa. Kolmannessa manuaalissa esitellään, kuinka voidaan kuvata tehokkaita videoita sosiaaliseen mediaan. Työkalupakkiin kuuluu näiden lisäksi useita koulutusvideoita eri kohderyhmille. Esimerkiksi Turussa järjestettiin maahanmuuttajille suomenkielinen työpaja, jossa opeteltiin kuvaamaan ja esittelemään paikallista kulttuuriperintöä. Työpajan sisällöstä ja toteuttamisesta luotiin myös step-by-step-opetusvideo.

Tervetuloa hankkeen tapahtumiin!

CORDIALIS-tiimi on järjestämässä useita tapahtumia tulevan lukuvuoden aikana. Lisätietoa tapahtumistamme saat tilaamalla uutiskirjeen sähköpostitse tai seuraamalla meitä Facebookissa.

Maarit Mutta on kieli- ja käännöstieteiden laitoksen ranskan kielen yliopistonlehtori sekä CORDIALIS-hankkeen koordinoija Suomessa. Soila Merijärvi on kieli- ja käännöstieteiden laitoksen projektitutkija CORDIALIS-hankkeessa.

CORDIALIS-hankkeen verkkosivut

Kotisivu

Yhteystiedot

Maarit Mutta
maamut@utu.fi

Soila Merijärvi
sotumer@utu.fi