COST-verkoston yhteistyöstä matkustaviin teksteihin

Päivi Lappalainen (vas.) ja Viola Parente-Čapková. Kuva: Tilda Junko.
Päivi Lappalainen (vas.) ja Viola Parente-Čapková. Kuva: Tilda Junko.

Syyskuun alussa on kotimaisen kirjallisuuden oppiaineessa alkanut kansainvälinen viiden maan yhteinen hanke Travelling TexTs, 1790–1914: The Transnational Reception of Women’s Writing at the Fringes of Europe (Finland, the Netherlands, Norway, Slovenia, Spain), joka kuuluu HERAn (Humanities in the European Research Area) rahoittamaan Cultural Encounters -ohjelmaan. Hankkeessa, joka on saanut rahoitusta kolmeksi vuodeksi (2013–2016), tutkitaan transnationaalista, ylirajaista naiskirjailijoiden vastaanottoa Euroopan reunoilla. Suomen tutkimusryhmään kuuluvat kotimaisen kirjallisuuden professori Päivi Lappalainen johtajana ja Viola Parente-Čapková vanhempana tutkijana. Hankkeen tärkeänä yhteistyötahona toimii Turun kaupunginkirjasto.

Travelling Texts -hanke on ollut tärkeimpiä saavutuksia viimeisen neljän vuoden aikana tehdystä yhteistyöstä NEWW-verkostossa (Women Writers’ Networks) sekä COST -verkoston Women Writers in History -actionissa, jossa on toiminut Turun yliopiston kotimaisen kirjallisuuden sekä kulttuurihistorian tutkijoita. COST-verkosto ei rahoita varsinaista tutkimusta, mutta se edistää tutkimushankkeisiin johtavaa tutkijoiden verkostoitumista.

Travelling Texts -hankkeen tavoitteena on kartoittaa kulttuurisia, kirjallisia kohtaamisia ja analysoida naisten osallistumista 1800-luvun Euroopan kirjalliseen kulttuuriin. Tällöin tutkitaan sekä ”suuriin” (ranskalaiseen, englantilaiseen, saksalaiseen) kirjallisuuksiin kuuluvien naiskirjailijoiden (kuten esim. George Sandin) vastaanottoa Euroopan periferiassa että Euroopan yksittäisten reuna-alueiden välistä kulttuurista vaihtoa naiskirjailijoiden vastaanoton näkökulmasta. Pyrkimyksenä on päästä yksittäisten, eristettyjen tapaustutkimusten yli ja esittää tutkimuksen tulokset laajemmassa eurooppalaisessa kontekstissa – sekä teoreettisesti että WomenWriters -nimisen sähköisen tietokannan avulla. Ottamalla huomioon mm. sukupuoliaspekti hankkeessa pyritään tarjoamaan uusia näkökulmia 1800-luvun nationalismiin eri Euroopan maissa. Kun keskitytään ylirajaisiin, transnationaalisiin ja monikielisiin kirjallisiin naisiin (esim. Zofka Kveder Sloveniassa ja Marie Linder Suomessa), on mahdollista osoittaa aiempien kansallisten kirjallisuushistorioiden rajoittuneisuus. Suomen tutkimusryhmän tehtävänä on tutkia kyseisiä ilmiöitä ja kulttuurisen vaihdon aspekteja tarkastelemalla eurooppalaisten naiskirjailijoiden reseptiota Suomessa. Vastaavaa systemaattista tutkimusta aiheesta ei ole vielä tehty.

Viola Parente-Čapková toimii tutkijana kotimaisen kirjallisuuden oppiaineessa. Päivi Lappalainen on kotimaisen kirjallisuuden professori.