Eetos kustantaa vastarintaa nykyisyydelle

TUTK_Kurikka_kuvaVuonna 2004 joukko Turun yliopiston taiteentutkijoita, sosiologeja ja filosofeja perusti Eetos ry:n. Tuolloin yhdistys määritteli tavoitteekseen monitieteisen ja kriittisen humanistisen alan toiminnan ja tutkimuksen ylläpitämisen, tukemisen ja edistämisen. Nyt, 10 vuotta ja 15 kirjaa myöhemmin, Eetos sitoutuu samaan tavoitteeseen.

Tänä syksynä 10-vuotisjuhliaan viettäneen Eetoksen keskeinen toimintamuoto on tutkimuskirjallisuuden kustantaminen, keskimäärin puolitoista teosta vuodessa. Refereemenettelyä noudattava julkaisusarja sisältää toistaiseksi 15 teosta, jotka liikkuvat elokuvantutkimuksen, mediatutkimuksen, uskontotieteen, taiteentutkimuksen, kirjallisuudentutkimuksen ja filosofian alueilla.

Sarjan aloitti vuonna 2004 Teemu Tairan ja ja Pasi Väliahon toimittama kirjoituskokoelma Vastarintaa nykyisyydelle. Näkökulmia Gilles Deleuzen ajatteluun. Loppuunmyyty teos on yksi ensimmäisistä suomeksi julkaistuista teoksista ranskalaisfilosofin näkemyksistä.

Kustantajana Eetos pyrkii edistämään tutkimusta, joka asettuu usein tutkimustraditioiden marginaaleihin. Useat Eetos-julkaisuista ovat myös yhdenlaisia edelläkävijöitä ja keskustelun avaajia suomalaisessa tiedeyhteisössä. Tästä hyvä esimerkki on Eetoksen tuorein julkaisu, Lea Rojolan ja Karoliina Lummaan toimittama Posthumanismi-artikkelikokoelma (2014).

Talkoovoimin

Akateemisten teosten kustantamisen vaikeuksista on puhuttu viime vuosina paljon. Kaupallisin periaattein toimivien kustantamoiden kustannusohjelmissa ilmestyy yhä vähemmän tutkimuskirjallisuutta. Eetos puolestaan on ns. yleishyödyllinen yhteisö, jonka toiminta perustuu nimenomaisesti laadukkaan ja vähälevikkisen tutkimuksen saatavuuteen.

Teokset kustannetaan aiemmista kirjoista saaduilla myyntituloilla ja kirjojen hinnat pyritään pitämään alhaisina. Kustannustoimittaminen ja muut yhdistyksen aktiviteetit tehdään talkootyönä Turun yliopiston tutkijoista koostuvan hallituksen voimin.

Eetos on järjestänyt lukuisia seminaareja sekä keskustelu- ja luentotilaisuuksia, joita on pidetty pienimuotoisemmin ravintoloiden kabineteissa tai suuremmin yliopiston luentosaleissa ja vaikkapa Wäinö Aaltosen museossa.

Yhdistys on aktiivisesti hakeutunut yhteistyöhön myös yliopiston ulkopuolella vaikuttavien taiteen toimijoiden kanssa. Esimerkiksi Turun kulttuuripääkaupunkivuotena Eetos järjesti yhdessä Tanssiteatteri Erin kanssa Punakone-illanvieton, jossa taiteilijat ja tutkijat kokoontuivat käsittelemään koneen ja ihmisen kohtauspisteitä.

Eetos paikantuu tieteen, taiteen ja tutkimuksen solmukohtiin. Päämääränä on tuottaa tietoa ja toimintaa eettisesti ja akateemisen perustutkimuksen tärkeyttä painottaen.

Kaisa Kurikka on Eetoksen hallituksen puheenjohtaja ja postdoc-tutkija Turun yliopiston kotimaisen kirjallisuuden oppiaineessa.