Ekotekoja Sirkkalassa

Yleisen historian oppiaine järjesti perjantaina 15.3. seminaarin ”Historian katse luontoon”. Seminaari toi esille historian tutkimuksen näkemyksiä ihmisen ja luonnon suhteesta. Seminaarissa esiteltiin myös yleisen historian oppiaineen ympäristöohjelma ”Ekotekoja”.

Sirkkalan kasarmilla järjestetyn seminaarin tavoitteena oli tuoda esiin, mitä annettavaa historian tutkimuksella ja opetuksella on aikamme ympäristökriisin ymmärtämisessä. Seminaarin pääpuhujana toimi erityisasiantuntija Tapani Veistola Suomen Luonnonsuojeluliitosta. Hän pohti esitelmässään nykyhetken ympäristötekojen sidonnaisuutta sekä menneisyyteen että tulevaisuuteen. Lisäksi yleisen historian oppiaineen tutkijat toivat esiin, miten historiallisesta näkökulmasta ihmisen käytännöt ovat pitkäaikaisten prosessien synnyttämiä, ja miten historiantutkimus kyseenalaistaa ajassamme itsestään selvinä pidettyjä toimintatapoja ja arvostuksia.

Seminaarin päätteeksi esiteltiin yleisen historian oppiaineen ympäristöohjelman ”Ekotekoja”, jonka tavoitteena on vähentää työaikana tapahtuvaa ympäristökuormitusta ja saada työyhteisön jäsenet pohtimaan omia kulutuskäytäntöjään. Ihmiset viettävät huomattavan osan ajastaan työpaikoillaan, joissa myös suuri osa kokonaiskulutuksesta tapahtuu. Siksi yleisen historian piirissä päätettiin laatia oma ympäristöohjelma, jonka avulla oppiaine pyrkii karsimaan työajalla ja työtehtävistä aiheutuvaa luonnonvarojen kulutusta. Ohjelman periaatteet ja toimintatavat ovat yleisen historian oppiaineen sekä historian opiskelijoiden ainejärjestön Kritiikki ry:n hyväksymiä.

Ympäristöohjelmassa mainittuja käytänteitä on helppo noudattaa jokapäiväisessä elämässä. Yleisen historian oppiaine pyrkii vähentämään luonnonvarojen kulutusta ja jätteiden syntymistä esimerkiksi rajoittamalla papereiden tulostamista. Lisäksi työmatkoilla on tarkoitus valita ympäristöystävällisin vaihtoehto mahdollisuuksien mukaan. Yleinen historia pyrkii myös suosimaan oppiaineen yhteisissä seminaaripäivissä palveluntarjoajina Turun seudun pienyrittäjiä, minkä avulla vähennetään luonnonvarojen kulutusta ja turvataan elinvoimaisen paikalliskulttuurin säilyminen. Ympäristöohjelma löytyy kokonaisuudessaan yleisen historian kotisivuilta.

Vaikka suuret energia- ja materiaalinhankintaratkaisut tehdään koko yliopistoa koskevassa päätöksenteossa ja yksittäisen oppiaineen piirissä tehtävillä ratkaisuilla on rajallinen merkitys, tämä ei kuitenkaan saa olla peruste olla muuttamatta toimintatapoja omassa työyhteisössä. Ekotekoja-ohjelman tavoitteena on innoittaa myös muut oppiaineet ja koko yliopisto-organisaatio pohtimaan ekologista jalanjälkeään ja kehittämään omat ympäristöohjelmansa.

Kirjoittaja on tutkijatohtori yleisen historian oppiaineessa ja Turku Institute for Advanced Studies -tutkijakollegiumissa.