Eläintutkimuspäivät näyttävät eläimet monessa valossa

Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seura järjestää Turun yliopistolla tutkimuspäivät 25.–26.4. Monitieteisillä päivillä voi esimerkiksi kuulla, mitä lääketiede kertoo meille eläinten kivusta, viime vuosisadan tietokirjat muuttuvista susikäsityksistä tai eläimen kuva kalliossa meistä itsestämme.

Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seuran (YKES) järjestyksessään toisten tutkimuspäivien teemana on ”Eläinkäsitteet ja -käsitykset”. Tutkimuspäivillä keskitytään eläimistä puhumisen käytäntöihin, eläinkäsitteistöön ja tätä kautta myös laajemmin ihmisten eläinkäsityksiin eri kulttuurisissa, historiallisissa, filosofisissa ja käytännöllisissä konteksteissa. Miten ja millaisissa olosuhteissa erilaiset tieteelliset ja populaarit tavat hahmottaa eläimiä ovat syntyneet ja oikeuttaneet itsensä? Entä mitä muita näkökulmia eläinkäsitteisiin ja -käsityksiin ihmis–eläinsuhteiden historian tarkastelu tarjoaa? Selvää on, ettei käsitteellinen ei ole konkreettisen vastakohta, sillä käsitykset rakentuvat käytännöissä ja käsitteillä on operationaalinen käyttönsä.

Kaksipäiväisessä tilaisuudessa kuullaan 15 esitelmää, joiden skaala liikkuu oikeustieteestä kulttuuri- ja taidehistoriaan, valtio-opista filosofiaan ja kulttuuriantropologiasta eläinlääketieteeseen. Yhteistä kaikille on kiinnostus sitä kohtaan, mitä (ja miten) eläimet merkitsevät ihmiselle historiallisesti ja nykypäivässä. Tilaisuuden keynote-puhujat ovat valtiot. tri Markku Oksanen (ympäristöfilosofia, TY) ja eläinlääket. tri Laura Hänninen (eläinten hyvinvointitiede, HY). Ohjelmaan kuuluu myös paneelikeskustelu, johon osallistuvat pääesitelmöitsijöiden lisäksi fil. tri Lea Rojola (kotimainen kirjallisuus, TY), fil. tri Erika Ruonakoski (filosofia, HY) ja yhteiskuntat. maist. Sari Ung-Lanki (sosiologia, JY).

Ilmoittautuminen tutkimuspäiville tapahtuu YKES:n verkkosivuilla. Sivuilta löydät myös tarkan ohjelman ja sijainnin. Keynote-luennot ja paneelikeskustelu ovat kaikille avoimia.

Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seuran verkkosivut löytyvät täältä.

Jouni Teittinen
yleisen kirjallisuustieteen jatko-opiskelija ja YKES:n hallituksen jäsen

Mikä eläintutkimus?

Eläimet ovat saaneet vahvan jalansijan suomalaisessa yhteiskunta- ja kulttuuritieteellisessä tutkimuksessa. Kasvavan kiinnostuksen taustalla ovat yhtäältä eläinkysymysten politisoituminen ja lainsäädäntöäkin haastavat muutokset eläinten ja ihmisten suhteissa. Samalla humanistisilla aloilla on kiinnitetty huomiota niihin moninaisiin merkityksiin, joita eläimet saavat ja ovat mukana tuottamassa taiteessa, mediassa ja muissa kulttuurisissa yhteyksissä. Ihmisen historiaa ei voi ymmärtää ilman eläinsuhteiden historiaa.

Kansainvälisesti ihmistieteellinen eläintutkimus on enemmän tai vähemmän vakiintunut monitieteinen tutkimusala (engl. Animal Studies tai Human–Animal Studies), jonka yliopistollinen asema on vahvistumassa monissa Euroopan maissa, Yhdysvalloissa ja Australiassa. Vuonna 2009 rekisteröidyn Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seuran (YKES) tarkoituksena on edistää alan koulutusta Suomessa, järjestää toimintaa sekä toimia alan tutkimuksesta kiinnostuneiden valtakunnallisena yhteistyöelimenä.