Elävä Suomenlinna -tutkimus kohtasi opiskelijat: uusia näkökulmia osallistaviin menetelmiin

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman syventäviin opintoihin kuuluvan ”Suomenlinna maailmanperintökohteena ja asuinpaikkana” -tutkimushankekurssin opiskelijat tutustuivat kevään 2017 aikana etnografisen tutkimuksen osallistaviin menetelmiin ja tekivät tutkimusta näkyväksi sosiaalisessa mediassa.

Suomenlinna merkittiin Unescon maailmanperintöluetteloon vuonna 1991 ainutlaatuisena sotilasarkkitehtuurin muistomerkkinä. Elävä Suomenlinna -tutkimuksessa tarkastellaan sekä asukkaitten että viranomaisten näkemyksiä ja mielikuvia paikan arvosta ja kulttuuriperinnön erityispiirteistä. Kuva: Pauliina Latvala-Harvilahti.

Käytännön harjoittelua tulevaisuutta varten

Yliopistonlehtori Pauliina Latvala-Harvilahden vetämä kurssi antoi valmiuksia asutun maailmanperintökohteen pitkittäistutkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Kurssilla pohdittiin kentän ja tutkimusaineiston erityispiirteitä ensin yhdessä, jonka jälkeen tehtäviä jaettiin opiskelijoiden osaamisalueiden ja kiinnostuksen mukaan. Kurssi kytkeytyi Jenny ja Antti Wihurin rahaston tuella tänä vuonna alkaneeseen Elävä Suomenlinna -tutkimukseen.

Opiskelijat osallistuivat monipuolisesti etnografisen kenttätyön suunnittelu- ja taustatyöhön. Opiskelijoiden erilaiset pääainetaustat (kulttuuriperinnön tutkimuksen lisäksi digitaalinen kulttuuri ja maisemantutkimus) mahdollistivat monipuolisen sisällöntuotannon. Kurssin aikana luotiin verkkosivut, historian esilläolon merkityksiä kartoittava Webropol-verkkokysely sekä taustatietoa Suomenlinnan kirjastossa järjestettäviä, kaikille avoimia keskustelu- ja muistelutilaisuuksia varten. Tämän lisäksi opiskelijat videoivat henkilöesittelyn, loivat posterin ja tekivät tutkimusta näkyväksi sosiaalisessa mediassa.

Tutkimuksellisia ensiaskeleita

Osallistavien menetelmien hengessä opiskelijoita kannustettiin jatkuvasti keskustelemaan yhdessä sekä tuomaan ilmi omat ideansa ja näkemyksensä Suomenlinna-tutkimukseen liittyen. Opiskelijoiden erilaiset taustat toivat kurssin sisältöön uusia näkökulmia. Eräs kurssilainen oli asunut lapsuutensa Suomenlinnassa, mutta enemmistö kurssilaisista ei tiennyt Suomenlinnan toimivan vakituisena asuinpaikkana.

Anna Kimpimäki on kulttuuriperinnön tutkimuksen pääaineopiskelija Porissa.

Elävä Suomenlinna -tutkimus Facebookissa.