Saksalaista vuoristomaisemaa

FI-DACH-konferenssi toi yhteen suomalaiset germanistit ja saksankielisen alueen fennistit

Turun yliopistossa järjestettiin 10.–11.3.2022 kansainvälisen FI-DACH-tutkimusverkoston toinen konferenssi. Poikkitieteellinen tilaisuus toi yhteen suuren joukon eri alojen asiantuntijoita sekä vieraita, joita yhdisti kiinnostus suomen ja saksan kieliin sekä Suomen ja saksankielisten maiden välisiin kulttuurisuhteisiin.

FI-DACH-tutkimusverkosto on Turun, Greifswaldin, Grazin ja Kölnin yliopistojen vuonna 2019 perustama verkosto, jonka tarkoituksena on edistää ja syventää Suomen (FI), Saksan (D), Itävallan (A) ja Sveitsin (CH) välisten kulttuurisuhteiden tutkimusta. Lisäksi tavoitteena on edistää erilaisia tieteidenvälisiä projekteja sekä lisätä kiinnostusta saksan kielen opiskeluun Suomessa ja suomen kielen opiskeluun Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä.

Verkoston konferenssi järjestetään joka toinen vuosi, ja se pidetään kussakin kohdemaassa vuorotellen. Tänä vuonna konferenssi oli alkujaan määrä pitää paikan päällä Turun yliopistossa, mutta vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi se järjestettiin verkkoyhteyden välityksellä. Etäjärjestelyjen ansiosta konferenssin osallistujamäärä, yhteensä 120 ilmoittautunutta, ylitti kuitenkin järjestäjien kaikki odotukset.

Juurihoitoa ja hautakiviä

Kaksipäiväisessä saksankielisessä konferenssissa kuultiin esitelmiä kieli-, kirjallisuus ja käännöstieteen aloilta. Mukana oli myös vieraan kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen liittyviä esitelmiä.

Keynote-esitelmiä oli kolme. Fennistiikan emeritaprofessori Marja Järventausta Kölnin yliopistosta johdatteli kuulijat vertailevassa tieteenhistoriallisessa esitelmässään suomalaisen germanistiikan ja saksalaisen fennistiikan painopisteisiin. Toisena keynote-esiintyjänä kuultiin Poznańin Adam-Mickiewicz-yliopiston suomen kielen yliopistonlehtori Mikko Bentliniä, joka kertoi suomalais-alasaksalaisesta monikielisyydestä keskiajalla ja siitä, millaisia jälkiä se on jättänyt nykysuomeen. Konferenssin päätti Tampereen yliopiston saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tenure track -professori Maija Hirvosen käännöstieteellinen keynote, joka käsitteli sokeiden ja näkevien tiimityötä kuvailutulkkauksessa.

Keynote-esitysten lisäksi konferenssissa kuultiin lukuisia lyhyempiä esitelmiä. Erityisesti kirjallisuuden tutkimus oli hyvin edustettuna: esimerkiksi Münchenin Ludwig-Maximilians-yliopistossa työskentelevä suomen kielen yliopisto-opettaja Katri Wessel kertoi esityksessään Miika Nousiaisen Juurihoito-romaanin maahanmuuttoon liittyvistä ulottuvuuksista. Fennistiikan tutkija Thekla Musäus Greifswaldin yliopistosta taas esitteli tutkimustaan suomalaisen runouden kääntämisestä Saksassa.

Turun yliopistoa tilaisuudessa edustivat saksan kielen professori Leena Kolehmainen, kielen oppimisen ja opettamisen apulaisprofessori Minna Maijala, kieltenopettaja (ruotsi ja saksa) Aino Ristikankare ja saksan kielen yliopistonlehtori, dosentti Doris Wagner. Kolehmaisen tutkimus käsitteli saksan kieleen liittyviä muistoja, Maijala ja Ristikankare tutkivat saksan kielen oppikirjoja ja Wagner puolestaan vertaili saksan- ja suomenkielisiä eläinhautausmaiden suruun liittyviä tekstejä.

Konferenssi opiskelijoiden näkökulmasta

Tämän vuoden konferenssi tarjosi poikkeuksellisen etäyhteytensä vuoksi matalan kynnyksen mahdollisuuden osallistua poikkitieteelliseen kansainväliseen konferenssiin kotoa käsin. Konferenssin päätöskeskustelussa pohdittiinkin, voitaisiinko FI-DACH-konferenssi järjestää jatkossa hybridinä, jotta myös kauempaa olisi mahdollisuus osallistua, jos ei pääse saapumaan paikan päälle.

Konferenssi havainnollista opiskelijoille laajasti, mitä kaikkea FI-DACH-tutkimuskentällä tällä hetkellä on meneillään. Eri alojen asiantuntijoiden tutkimukset osoittivat myös sen, miten vahvasti germanistiikka ja fennistiikka sekä maiden väliset kulttuurit ovat sidoksissa toisiinsa. Lisäksi esitelmien ja innostavien tutkijoiden kuunteleminen madalsi kynnystä oman asiantuntijuuden esiin tuomiseen. Ennen kaikkea konferenssi näytti, miten mielenkiintoista tutkimuksen teko voi olla.

Kirjoittaja opiskelee saksan kieltä kieliasiantuntijuuden maisterivaiheen tutkinto-ohjelmassa Turun yliopistossa.

> FI-DACH verkossa