Tohtorinhatuista tehtyjä kattovalaisimia

Filosofian tohtoreiden monipuoliset urapolut

Humanistisen tiedekunnan väitöskirjatutkijoiden yhdistys JUNecto ry järjesti 21.4.2023 Urasuunnittelupäivän yhteistyössä tiedekunnan tohtoriohjelmien ja työelämäpalveluiden kanssa. Päivässä filosofian tohtorit kertoivat, miten humanistista ja akateemista osaamista hyödynnetään sekä yliopistossa että sen ulkopuolella.

Humanistien ja filosofian tohtoreiden työllistymistä käsitellään säännöllisesti julkisessa keskustelussa. Karikatyyrit työttömistä humanisteista tai norsunluutornien tieteilijöistä eivät kuitenkaan pidä paikkaansa: filosofian tohtoreiden työllistymisnäkymät ovat hyvät ja monipuoliset. Tämä ilmeni 21.4.2023 pidetyn Urasuunnittelupäivän urapolkupuheenvuoroista.

Yliopistossa uran luoneelle yliopistonlehtori Milla Luodonpää-Mannille väitöstutkimus merkitsi paljon uran alussa. Se oli itsenäistymisprosessi, jonka aikana pääsi tutustumaan niin tutkijanuran iloihin kuin haittapuoliin. Postdoc-tutkijan ruuhkavuosina tärkeää taas oli työkokemuksen kartuttaminen. Yliopistossa profiloitumisen sijaan kannattaa lähteä rohkeasti mukaan innostaviin projekteihin. Luodonpää-Manni kuitenkin painotti, että jos tutkijana haluaa jaksaa, pitää siinä olla aidosti mukana.

Akateemisen uran vaatimusten ja epävarmuuden vuoksi tohtorit päätyvät töihin yksityiselle tai kolmannelle sektorille. Näin oli Urasuunnittelupäivän kahden muun filosofian tohtorin kohdalla.

Projektipäällikkö Anna-Maria Borshagovski poti väitöksensä jälkeen työuupumusta ja oli hetken työttömänä. Hän päätyi sivutoimiseen yritystoimintaan mehiläistarhausharrastuksen kautta, vaikka ei ollutkaan aluksi kiinnostunut yrittäjyydestä. Tältä alalta löytyikin nykyinen työ kehittämishankkeen johtajana. Borshagovski huomautti, että monet akateemiset taidot, kuten kyky hallita resursseja ja laajoja kokonaisuuksia, ovat siirrettävissä liike-elämään.

Design-antropologi Anna Haverinen taas korosti, että tutkijan osaaminen tulee pystyä sanoittamaan akatemiasta pois siirryttäessä. Soveltavalla, laadullisella tutkimuksella on arvoa teollisuudessakin: Haverinen esimerkiksi käyttää antropologista osaamistaan palvelumuotoiluun IT-alalla.

Eri alojen urapolkupuheenvuoroissa korostuivat samanlaiset työelämätaidot. Väitöstutkimus kehittää laajojen kokonaisuuksien hallintaa sekä johtamistaitoja mutta opettaa myös sopeutumaan nopeisiin muutoksiin ja sietämään epävarmuutta. Lisäksi verkostoituminen niin kotimaassa kuin kansainvälisesti on tärkeää. Vaikka yliopistot työllistävät monia tohtoreita, lisääntyvä työllistyminen akatemian ulkopuolelle näyttää, että uusia uramahdollisuuksia avautuu yllättävistäkin paikoista.

Kirjoittajat ovat väitöskirjatutkijoita humanistisen tiedekunnan Utuling-tohtoriohjelmassa sekä JUNecton hallituksen jäseniä.

Kuva: Suad Kamardeen / Unsplash