Ghosts of Helsinki – Näkökulmia kaupunkisuunnitteluun aktivismin keinoin

Maisemantutkimuksen kurssiprojekti toteutti Helsingissä näyttelyn, joka paneutui pohtimaan kaupunkikehittämistä ja kaupunkiaktivismia. Näyttelyn keskiössä oli arkkitehtuurin havainnekuvat ja tapaustutkimuksena esitellään Eteläsataman Makasiinirannan kokonaisuus. 

Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön (DMKT) tutkinto-ohjelman opiskelijoiden Ghosts of Helsinki -projektiryhmä muodostui Talking Ghosts: Haunting the Future City -kurssin myötä. Projektiryhmän suunnitteleman ja toteuttaman näyttelyn tarkoituksena oli mahdollistaa yleisön osallistuminen Helsingin julkisia tiloja, kaupunkikehittämistä ja arkkitehtuuria sekä kaupunkiaktivismia koskevaan keskusteluun. Näyttelyn osallistavat menetelmät toivat esille, miten käsinkosketeltavan hetkellisiä arkkitehtuurin havainnekuvat ovat. Kansainvälisinä maisemakuvastoina havainnekuvat voidaan kiinnittää digitaalisissa toimintaympäristöissä kaupunkikuvaan, kenties koskaan kaupungissa käymättä. Voiko kaupunkia ja sen tulevaisuutta rakentaa ulkoapäin, tuntematta kaupungin historiaa, kulttuuria ja ihmisiä? Tässä artikkelissa pureudutaan erityisesti Helsingin Eteläsataman Makasiinirannan tapaustutkimukseen. 

Talking Ghosts: Haunting the Future City -näyttely järjestettiin Helsingin keskustakirjasto Oodin pop up -alueella 13.2.2024. Eteläsataman Makasiinirannan tutkimuksesta vastasivat Sofie Berg, Nelli Herranen, Ville Korpela ja Annukka Saarva. Elielinaukion tutkimuksesta vastasivat Pirjo Huvila, Monna Laari ja Liisa Nummela. Kurssin vastaavina opettajina toimivat maisemantutkimuksen professori Maunu Häyrynen ja vieraileva luennoitsija, taiteilija Alberto Duman.

 

Ghosts of Helsinki 

Ghosts of Helsinki -projektiryhmän työskentely käynnistyi Helsingissä järjestetyn kenttäpäivän yhteydessä. Kurssin tutkimuskohteiksi valikoituivat Helsingin Eteläsataman Makasiiniranta sekä Helsingin päärautatieaseman yhteydessä sijaitseva Elielinaukio. Kenttäpäivä mahdollisti syvällisemmän perehtymisen alueiden kehityskulkuihin täydentäen kurssin infotilaisuuden historiakatsausta. Alueisiin tutustumisen yhteydessä aloitettiin myös aineiston keräämisen muistiinpanoin, valokuvin ja videoin. Projektikurssi käsitteli Makasiinirannan ja Elielinaukion  arkkitehtuuri- sekä laatu- ja konseptikilpailujen voittajaehdokkaiden havainnekuvia. 

Kurssin luentopäivien aikana opiskelijat saivat lisätietoa eri alojen luennoitsijoiden erityisosaamisen ja kokemusten kautta, jotka avasivat kaupunkisuunnittelun taustoja erityisesti kansalaisaktivismin kautta. Tutkimusaineistot sekä digitaalisen valkotaulusovelluksen ja kuvanmuokkausmenetelmien käyttö toimivat havainnollistavina esimerkkeinä ”virtuaalisten leikkikenttien” ja havainnekuvien toimijuuksista. Projektissa tutkittiin erityisesti havainnekuvissa esiintyviä henkilöhahmoja, sekä aineistossa käytettyjä keinoja havainnollistaa tulevaisuuden kaupunkimaisemaa. Keinoiksi tunnistettiin muun muassa erilaiset visualisoinnin työkalut rakennusten korkeusasemien häivyttämiseksi, sekä keinot piilottaa ja korostaa eri kohteita valaistuksen avulla. 

Ghosts of Helsinki -projektiryhmän suunnitteleman ja toteuttaman näyttelyn tavoitteena oli osallistaa kaupunkilaiset ja kaupunkitiloja käyttävät keskusteluun kaupungin tulevaisuuksista. Näyttelyssä olivat esillä Makasiinirannan ja Elielinaukion suunnittelukilpailujen voittajatöiden alkuperäiset havainnekuvat sekä niiden yhteydessä opiskelijoiden muokkaamat versiot. Yleisöllä oli mahdollisuus keskustella opiskelijoiden kanssa kaupunkisuunnittelusta sekä tuoda havaintonsa ja mielipiteensä näkyviksi kiinnittämällä post-it lapuille kirjoittamiaan kommenttejaan esille kuviin. Kaupunkilaisia osallistava ja keskustelua avaava näyttely julkisessa tilassa soveltui kurssin teemaan erinomaisesti.  

Talking Ghosts: Haunting the Future City -näyttely toteutettiin Helsingin keskustakirjasto Oodin pop up -alueella, joka soveltui kävijämäärän ja keskeisen sijaintinsa vuoksi hyvin tarkoitukseen. Projektiryhmä käynnisti näyttelyn yhteydessä Talking Ghosts -somekampanjan, jonka keskiössä toimi @ghostsofhelsinki -Instagramtili. Somekanavan kautta jaettiin tietoa näyttelystä, kaupunkikehittämisestä, arkkitehtuurista sekä julkisia tiloja ja kaupunkiaktivismia koskevista keskusteluista. Projektiryhmä hyödynsi näyttelyn tiedottamisessa lisäksi muun muassa tutkinto-ohjelman sosiaalisen median viestintäkanavia.  

Ghosts of Helsinki -konsepti @ghostsofhelsinki Instagram-tileineen mahdollistaa pitkäkestoisen toiminnan. Helsingin keskustakirjasto Oodissa toteutetun näyttelyn jälkeen projektitiimi toteutti Helsingissä toisen kaupunkilaisia osallistavan näyttelyn Rikhardinkadun kirjastossa. Konseptin ja osallistavien näyttelyiden myötä myös vuorovaikutteiset keskustelut kaupunkikehittämisestä lisääntyivät. Näyttelyyn osallistuneilta on myös saatu erityistä kiitosta aiheiden ja keskustelun merkityksen esille nostamisesta. 

Makasiinirannan kansainvälinen laatu- ja konseptikilpailu

Eteläsataman Makasiinirannan asemakaavoitus käynnistyi tammikuussa 2021, kun alueen kaavaprosessin osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä suunnitteluperiaatteet julkaistiin yleisön kommentoitavaksi Helsingin kaupungin Kerrokantasi-verkkopalvelussa. Sivuston kautta kuntalaiset voivat kertoa mielipiteensä ja tulla kuulluksi erityyppisistä kuntaa koskevista asioista. Suunnitteluperiaatteiden mukaan alueelle suunnitellaan laadukasta julkista ja viihtyisää käveltävää kaupunkitilaa, joka yhdistää Kauppatorin ja Kaivopuiston. Alueelle tavoitellaan kansainvälistä huipputasoa edustavaa arkkitehtuuri- ja designmuseota tulevan arkkitehtuurikilpailun kautta. Tavoitteena on säilyttää alueen merellisen julkisivun luonne, koska Eteläsatama valtakunnallisesti merkittävä kansallismaisema. 

Kaavoitusprosessi jatkui keväällä 2021 Makasiinirannan kansainvälisellä laatu- ja konseptikilpailulla, jonka tarkoituksena oli löytää rakennus- ja kiinteistöalan toimija kehittämään aluetta. Kilpailun osallistujiksi hyväksyttiin ne toimijat, joilla oli taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset suunnitella ja toteuttaa erittäin vaativa ja laadukas rakennusprojekti. Makasiinirantaa kehitetään kaupunkilaisten yhteisenä viihtymisen paikkana, jossa kulttuuri ja vapaa-aika ovat vahvasti läsnä.  

Kaupunkilaiset pääsivät kommentoimaan ja äänestämään kilpailuehdotuksia kahdessa vaiheessa Kerrokantasi-sivustolla, ensin kaikkia yhdeksää kilpailuehdotusta joulukuussa 2021 ja jatkoon päässeitä neljää ehdotusta heinä-elokuussa 2022. Kilpailijat saivat tarkentaa ehdotuksia, joten kilpailutöiden havainnekuvat näyttävät erilaisilta ensimmäisen ja toisen vaiheen versioissa. Molemmissa vaiheissa annetut sadat kommentit annettiin tiedoksi kilpailun tuomaristolle, joka valitsi voittajaksi Konsortium Gran -ryhmän ehdotuksen Saaret marraskuussa 2022. 

Mitä Sinä näet tulevaisuudessasi? 

Helsingin kirjastoissa esillä olleet Helsingin Eteläsataman Makasiinirannan ja Elielinaukion arkkitehtuurikilpailujen voittajien havainnekuvat toimivat kaupunkiaktivismin osallistavina taidelähtöisinä menetelminä. 

Havainnekuvat, digitaaliset maisema- ja arkkitehtuurikuvastot, ovat teknologisen kehityksen mahdollistamia tulevaisuuden hahmotelmia. Digitaalisina näytekappaleina ne ovat kuvauksia kaupungin oletettavasti toivotusta tulevaisuudesta. Tulevaisuuden kaupunkiin kiinnittyvissä havainnekuvissa Helsingin menneisyys ja nykyisyys nivoutuvat toisiinsa. Kirjastoissa toteutetut näyttelyt toimivat paikkoina, joissa kaupunkilaiset pääsivät kohtaamaan itsensä tulevaisuudessa. Projektin aikana nousi esille avoimen kaupunkisuunnittelun ja -kehittämisen ja kaupunkivaikuttamisen sekä vuorovaikutteisten keskusteluiden merkitys. 

Humanistisella alueidenkäytön asiantuntijuudella voidaan vastata tulevaisuuden yhteiskunnan ajankohtaisiin kysymyksiin. Havainnekuvat ovat heijastumia todellisuuksista, jotka eivät ole vielä toteutuneet. Kaupungit tarvitsevat tilaa hengittääkseen. Ilman monialaista yhteistyötä tulevaisuuden kaupunkikuvista ja kaupungin tulevaisuudesta unohtuvat ihmisen arki ja elämä. 

Aloituskuva: Alkuperäinen havainnekuva Konsortium Gran – Saaret, muokkaukset Ghosts of Helsinki

Kirjoittajat Nelli Herranen, Ville Korpela ja Annukka Saarva ovat Porin yliopistokeskuksessa toimivan Turun yliopiston Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelman (DMKT) opiskelijoita.