Historiallinen ja fiktiivinen Dracula

Dracula on epäilemättä yksi populaarikulttuurin tunnetuimmista hahmoista. Monille jo pelkkä Draculan nimen mainitseminen herättää mielikuvia Bela Lugosin, Christopher Leen tai Gary Oldmanin esittämästä vampyyrista puremassa uhrinsa kaulaa tai pelottavasta lepakosta lentämässä öisen Transilvanian taivaalla. Bram Stokerin luoma vampyyrikreivi onkin ilmestymisensä (1897) jälkeen esiintynyt lukuisissa kirjoissa, elokuvissa, teatteriesityksissä, peleissä sekä oikeastaan miltei kaikilla populaarikulttuurin osa-alueilla. Niin sanottu historiallinen Dracula eli Vlad Seivästäjä, joka tunnettiin myös nimellä Vlad Dracula, on puolestaan fiktiivistä kaimaansa huomattavasti tuntemattomampi – vaikkakin vähintään yhtä kiinnostava ja moniulotteinen.

AJANK_Hovi_Kuva

Syyskuussa 2015 ilmestynyt teos Vlad Seivästäjä ja vampyyrikreivi Dracula (SKS, 2015) käsittelee nimensä mukaisesti kumpaakin Draculaa, historiallista ja fiktiivistä. Kirjan alkuosa käsittelee Vlad Seivästäjää, valakialaista ruhtinasta jonka maine levisi 1400- ja 1500-luvuilla ympäri Eurooppaa ja Venäjää hänestä kertovien painatteiden muodossa. Kirjassa selvitetään myös miksi Vlad Seivästäjä ja fiktiivinen vampyyrikreivi Dracula liitetään toisiinsa ja onko tälle yhdistämiselle perusteita, sekä sitä, millaista kansanuskon vampyyriperinne on. Kirjan loppuosa keskittyy fiktiiviseen Draculaan. Kirjassa käydään läpi ja esitellään Bram Stokerin käyttämiä lähteitä, Draculan esiintymistä elokuvissa, televisiosarjoissa, kirjoissa, sarjakuvissa ja peleissä sekä Dracula-turismia Romaniassa ja Iso-Britanniassa. Kirjan lopusta löytyvät myös ensimmäistä kertaa suomennetut Vlad Seivästäjästä kertovat saksalaiset ja venäläiset tarinat, joista ensimmäiset kirjoitettiin jo 1400-luvun jälkimmäisellä puoliskolla.

Vlad Seivästäjä ja vampyyrikreivi Dracula on suurelle yleisölle tarkoitettu tietokirja, joka pohjautuu kirjoittajan vuonna 2014 ilmestynyttä väitöskirjaa varten tekemään tutkimustyöhön.

Tuomas Hovi on folkloristiikan post doc-tutkija, jonka väitöskirja Heritage Through Fiction: Dracula Tourism in Romania käsitteli Romanian Dracula-turismia.